Јединице локалне самоуправеЈАВНИ ПОЗИВИ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - ГРАДОВИМА/ОПШТИНАМА

 

Изаберите јавни позив и преузмите пратећу документацију

04.03.2019.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији ван Косова и Метохије за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 20.03.2019. године ИСТЕКАО

04.03.2019.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 20.03.2019. године ИСТЕКАО

04.03.2019.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 20.03.2019. године ИСТЕКАО

04.03.2019.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 20.03.2019. године ИСТЕКАО

21.11.2018.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за побољшање услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 30.11.2018. године ИСТЕКАО

21.11.2018.ЈАВНИ ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 30.11.2018. године ИСТЕКАО

03.10.2018.Јавни позив јединицама локалне самоуправе за финансирање мера и активности неопходних за јачање капацитета јединица локалне самоуправе за решавање проблема миграната који се налазе на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 12.10.2018. године ИСТЕКАО

03.10.2018.JАВНИ ПОЗИВ Jединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развоју комуникације и дијалога. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 12.10.2018. године ИСТЕКАО

17.09.2018.Jавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

10.09.2018.ЈАВНИ ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант).

06.09.2018.JАВНИ ПОЗИВ Градовима у Републици Србији за доделу средстава намењених затварању неформалних колективних центара стварањем и побољшањем услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву који бораве у неформалим колективним центрима на њиховој територији, кроз куповину сеоских кућа са окућницом. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 14.09.2018. године ИСТЕКАО

26.07.2018.ЈАВНИ ПОЗИВ jединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица на њиховој територији, кроз куповину сеоских кућа са окућницом. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 15.08.2018. године ИСТЕКАО

29.06.2018.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, а који живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправкуили адаптацију предметне сеоске куће са окућницом. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 13.07.2018. године ИСТЕКАО

29.06.2018.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 13.07.2018. године ИСТЕКАО

29.06.2018.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за повратникe по основу споразума о реадмисији који живе на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 13.07.2018. године ИСТЕКАО

24.05.2018.Јавни позив jединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 01.06.2018. године ИСТЕКАО

12.04.2018.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, на територији Аутономне покрајне Косово и Метохија, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 27.04.2018. године ИСТЕКАО

12.04.2018.JАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на територији Аутономне покрајне Косово и Метохија за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 27.04.2018. године ИСТЕКАО

04.04.2018.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 20.04.2018. године ИСТЕКАО

04.04.2018.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 20.04.2018. године ИСТЕКАО

04.04.2018.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији ван Косова и Метохије за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 20.04.2018. године ИСТЕКАО

04.04.2018.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 20.04.2018. године ИСТЕКАО

04.04.2018.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 20.04.2018. године ИСТЕКАО

05.04.2018.ЈАВНИ ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван територије Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми (мали грант). Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 20.04.2018. године ИСТЕКАО

01.03.2018.Koмисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица у Сечњу објављује јавни позив за избор корисника за доделу пакета грађевинског материјала. Јавни позив је у прилогу.Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 20.03.2018. године ИСТЕКАО

26.02.2018.Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 36 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Панчева.Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 28.03.2018. године ИСТЕКАО

15.02.2018.Koмисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица у Смедеревској Паланци давањем у закуп 15 стамбених јединица са могућношћу куповине у оквиру Регионалног стамбеног програма, потпројекат 7.Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 19.03.2018. године ИСТЕКАО

12.02.2018.Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 10 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Краљева

11.12.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 40 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Вршца, потпројекат 7. - Регионални стамбени програм.Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 12.01.2018. године ИСТЕКАО

08.12.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 32 стамбене јединице са могућношћу куповине на територији града Суботице, потпројекат 7. - Регионални стамбени програм.Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 09.01.2018. године ИСТЕКАО

08.12.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом на коришћење 12 стамбених јединица намењених за социјално становање у саштићеним условима на територији града Суботице, потпројекат 7. - Регионални стамбени програм.Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 09.01.2018. године ИСТЕКАО

07.12.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 30 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Лознице, потпројекат 7. - Регионални стамбени програм.Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 06.01.2018. године ИСТЕКАО

07.12.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 40 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији града Панчево, потпројекат 7. - Регионални стамбени програм.Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 06.01.2018. године ИСТЕКАО

28.11.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми (мали грант). Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 04.12.2017. године ИСТЕКАО

24.11.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за побољшање услова становања породица избеглица за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 04.12.2017. године ИСТЕКАО

24.11.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 04.12.2017. године ИСТЕКАО

24.11.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 04.12.2017. године ИСТЕКАО

03.11.2017.JАВНИ ПОЗИВ Градовима у Републици Србији за доделу средстава намењених затварању неформалних колективних центара стварањем и побољшањем услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву који бораве у неформалим колективним центрима на њиховој територији, кроз -куповину сеоских кућа са окућницом. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 10.11.2017. године ИСТЕКАО

21.09.2017.JАВНИ ПОЗИВ Jединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развоју комуникације и дијалога. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 29.09.2017. године ИСТЕКАО

08.09.2017.Јавни позив за подношење пријава за доделу пакета грађевинског материјала за стварање и побољшање услова становања породица интерно расељених лица док су у расељеништву, а која имају пребивалиште/боравиште на територији града Београда. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 09.10.2017. године ИСТЕКАО

07.09.2017.Јавни позив јединицама локалне самоуправе за финансирање мера и активности неопходних за јачање капацитета јединица локалне самоуправе за решавање проблема миграната који се налазе на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 15.09.2017. године ИСТЕКАО

17.05.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, на територији Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 02.06.2017. године ИСТЕКАО

28.04.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, а који живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 15.05.2017. године ИСТЕКАО

28.04.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 15.05.2017. године ИСТЕКАО

28.04.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за повратникe по основу споразума о реадмисији који живе на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 15.05.2017. године ИСТЕКАО

18.04.2017.JАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на територији Аутономне покрајне Косово и Метохија за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 28.04.2017. године ИСТЕКАО

18.04.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, на територији Аутономне покрајне Косово и Метохија, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 28.04.2017. године ИСТЕКАО

05.04.2017.JАВНИ ПОЗИВ Jединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештени мигранти, за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка повећању толеранције, отклањању предрасуда и развоју комуникације и дијалога. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 13.04.2017. године ИСТЕКАО

03.04.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван територије Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћи за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 13.04.2017. године ИСТЕКАО

03.04.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван територије Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 13.04.2017. године ИСТЕКАО

03.04.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван територије Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 13.04.2017. године ИСТЕКАО

22.03.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ jединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 31.03.2017. године ИСТЕКАО

21.02.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван територије Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми (мали грант). Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 10.03.2017. године ИСТЕКАО

21.02.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван територије Косова и Метохије, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 10.03.2017. године ИСТЕКАО

21.02.2017.ЈАВНИ ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван територије Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 10.03.2017. године ИСТЕКАО

23.11.2016.ЈАВНИ ПОЗИВ јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван територије Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 02.12.2016. године ИСТЕКАО

30.08.2016.Јавни позив јединицама локалне самоуправе за финансирање мера и активности неопходних за јачање капацитета јединица локалне самоуправе за решавање проблема миграната који се налазе на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 29.09.2016. године ИСТЕКАО

28.07.2016.Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 08.08.2016. године ИСТЕКАО

26.07.2016.ЈАВНИ ПОЗИВ Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван територије Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 08.08.2016. године ИСТЕКАО

21.06.2016.Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица и интерно расељених лица на њиховој територији, кроз куповину сеоске куће са окућницом. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 29.06.2016. године ИСТЕКАО

08.06.2016.Јавни позив jединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 16.06.2016. године ИСТЕКАО

18.04.2016.Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 25.04.2016. године ИСТЕКАО

18.04.2016.Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми (мали грант). Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 09.05.2016. године ИСТЕКАО

18.04.2016.Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених зa економско оснаживање избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 09.05.2016. године ИСТЕКАО

18.04.2016.Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 09.05.2016. године ИСТЕКАО

07.04.2016.Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештена лица која траже азил, за доделу средстава намењених пројектима усмереним промовисању и јачању толеранције према лицима која траже азил. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 22.04.2016. године ИСТЕКАО

01.04.2016.Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка реинтеграцији повратника по основу споразума о реадмисији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 15.04.2016. године ИСТЕКАО

18.03.2016.Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на територији Аутономне покрајне Косово и Метохија за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 31.03.2016. године ИСТЕКАО

18.03.2016.Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, на територији Аутономне покрајне Косово и Метохија, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Средства намењена побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву додељују се јединицама локалне самоуправе за набавку грађевинског материјала. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 31.03.2016. године ИСТЕКАО

17.03.2016.Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван територије Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 31.03.2016. године ИСТЕКАО

17.03.2016.Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Средства намењена побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву додељују се јединицама локалне самоуправе за набавку грађевинског материјала. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 31.03.2016. године ИСТЕКАО

17.03.2016.Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 31.03.2016. године ИСТЕКАО

19.11.2015.Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештена лица која траже азил, за доделу средстава намењених пројектима усмереним промовисању и јачању толеранције према лицима која траже азил. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 27.11.2015. године ИСТЕКАО

13.11.2015.Јавни позив за финансирање мера и активности неопходних за јачање капацитета јединица локалне самоуправе за решавање проблема мигранатa који се налазе на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 23.11.2015. године ИСТЕКАО

09.11.2015.Јавни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка реинтеграцији повратника по основу споразума о реадмисији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 17.11.2015. године ИСТЕКАО

06.08.2015.Јавни Позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 14.08.2015. године ИСТЕКАО

09.06.2015.Јавни позив jединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за доделу помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 16.06.2015. године ИСТЕКАО

28.05.2015.Републике Србије на територији Косова и Метохије за доделу средстава намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији, кроз доходовне активности. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 05.06.2015. године ИСТЕКАО

28.05.2015.Јавни позив jединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 10.06.2015. године ИСТЕКАО

28.05.2015.Јавни позив jединицама локалне самоуправе у Републици Србији ван Косова и Метохије за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 10.06.2015. године ИСТЕКАО

21.05.2015.Јавни позив jединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 29.05.2015. године ИСТЕКАО

25.03.2015.Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на територији Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Средства намењена побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву додељују се јединицама локалне самоуправе за набавку грађевинског материјала. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 09.04.2015. године ИСТЕКАО

23.03.2015.Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Средства намењена побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву додељују се јединицама локалне самоуправе за набавку грађевинског материјала. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 07.04.2015. године ИСТЕКАО

23.03.2015.Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван територије Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 07.04.2015. године ИСТЕКАО

19.02.2015.Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку пакета грађевинског материјала. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је 11.03.2015. године ИСТЕКАО

15.10.2014.Јавни позив jединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији, кроз доходовне активности. Рок за подношење пријаве са потребним доказима је: 30. октобар 2014. године.ИСТЕКАО

15.10.2014.Јавни позив jединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала. Рок за подношење пријаве са потребним доказима је: 30. октобар 2014. године.ИСТЕКАО

03.09.2014.Јавни позив jединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених пројектима усмереним јачању капацитета јединица локалне самоуправе за решавање проблема миграната који се налазе на њиховој територији. Рок за подношење пријаве са потребним доказима је: 18. септембар 2014. године.ИСТЕКАО

02.09.2014.Jaвни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије за доделу средстава намењених пројектима усмереним ка реинтеграцији повратника по основу споразума о реадмисији. Рок за подношење захтева и пратеће документације: 17.09.2014ИСТЕКАО

28.08.2014.Jaвни позив јединицама локалне самоуправе Републике Србије у којима су смештена лица која траже азил за доделу средстава намењених пројектима усмереним промовисању и јачању толераниције, отклањању предрасуда и страха према лицима која траже азил, као и развоју комуникације и дијалога, кроз унапређење квалитета живота у локалној средини, као и кроз рад едукативних, спортских, културно-уметничких радионица и других сличних активности у које ће бити укључена и лица која траже азил.Рок за подношење захтева и пратеће документације: 11.09.2014ИСТЕКАО

15.08.2014.Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на територији Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Средства намењена побољшању услова становања интерно расељених лица док су урасељеништву, додељују се јединицама локалне самоуправе за набавку грађевинског материјала. - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 05.09.2014.ИСТЕКАО

15.08.2014.Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван Косова и Метохије, за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији. Средства намењена побољшању услова становања интерно расељених лица док су урасељеништву, додељују се јединицама локалне самоуправе за набавку грађевинског материјала. - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 05.09.2014.ИСТЕКАО

15.08.2014.Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, ван територије Косова и Метохије, за доделу средстава намењених за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, а која живе на њиховој територији, за куповину сеоске куће са окућницом. - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 05.09.2014.ИСТЕКАО

19.06.2014.Јавни позив jединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији. - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 27.06.2014.ИСТЕКАО

19.06.2014. Јавни позив jединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији. - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 27.06.2014.ИСТЕКАО

21.03.2014. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој самосталној делатности интерно расељеним лицима док су у расељеништву. - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 15.04.2014.ИСТЕКАО

21.03.2014. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом. - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 15.04.2014.ИСТЕКАО

21.03.2014. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву за набавку грађевинског материјала. - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 15.04.2014.ИСТЕКАО

05.03.2014. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала. - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 27.03.2014.ИСТЕКАО

05.03.2014. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности. - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 27.03.2014.ИСТЕКАО

13.11.2013. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица која бораве у неформалим колективним центрима на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 20.11.2013.ИСТЕКАО

24.10.2013. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на чијим територијама живе интерно расељена лица којима се додељује помоћ у побољшању услова становања обезбеђивањем домаћинстава са окућницом - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 04.11.2013.ИСТЕКАО

23.10.2013. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу помоћи најугроженијим породица избеглица и интерно расељених лица на њиховој територији у циљу побољшања услова живота - Предмет јавног позива: машине и покретне ствари - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 11.11.2013.ИСТЕКАО

01.08.2013. Јавни позив градовима на територији Републике Србије и граду Београду за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала. - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 08.08.2013.ИСТЕКАО

22.07.2013. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала. - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 05.08.2013.ИСТЕКАО

22.07.2013. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала. - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 05.08.2013.ИСТЕКАО

31.05.2013. Јавни позив jединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији. - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 10.06.2013.ИСТЕКАО

31.05.2013. Јавни позив jединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за доделу пакета кошница са пчелама намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији. - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 10.06.2013.ИСТЕКАО

27.05.2013. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији, кроз доходовне активности - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 04.06.2013.ИСТЕКАО

22.05.2013. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за економско оснаживање избеглица на њиховој територији, кроз доходовне активности - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 06.06.2013.ИСТЕКАО

20.05.2013. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији на чијим територијама живе избеглице којима се пружа помоћ у решавању стамбених потреба куповином сеоских кућа са окућницом - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 04.06.2013.ИСТЕКАО

22.04.2013. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 13.05.2013.ИСТЕКАО

08.04.2013. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица која бораве у неформалим колективним центрима на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 16.04.2013.ИСТЕКАО

27.03.2013. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 11.04.2013.ИСТЕКАО

1.11.2012. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 9.11.2012. ИСТЕКАО

11.10.2012. Јавни позив jединицама локалне самоуправе у Републици Србији на чијим територијама живе избеглице којима се пружа помоћ у решавању стамбених потреба куповином сеоских кућа са окућницом - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 26.10.2012. ИСТЕКАО

13.08.2012. Јавни позив jединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 12.09.2012. ИСТЕКАО

13.08.2012. Јавни позив jединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији, кроз доходовне активности - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 12.09.2012. ИСТЕКАО

29.05.2012. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених за економско оснаживање интерно расељених лица на њиховој територији, кроз доходовне активности - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 19.06.2012. ИСТЕКАО

29.05.2012. Јавни позив јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 19.06.2012. ИСТЕКАО

English
корисничко име
лозинка

Нисте пријављени.
Линкови
АЗИЛ
Flood Relief
Dnevnik krize
Пружимо им руку
EU podrška upravljanju migracijama
Регионални Стамбени Пројекат
Медији о РСП-у
Изводи из штампе
Статистика
Информатор о раду Комесаријата за избеглице
Закон о управљању миграцијама
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
Информације о градовима/општинама
Влада Републике Србије
Кодекс понашања државних службеника
IOM - Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije
2007-2015 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.