О КомисијиКомисија за нестала лица Владе Републике Србије

 

Комисија за нестала лица Владе Републике Србије образована је Одлуком Владе Републике Србије 8. јуна 2006. године („Службени гласник РС", бр. 49/06, 73/06, 116/06, 53/10 и 108/12) са мандатом да се бави решавањем проблематике несталих лица у оружаним сукобима на простору СФРЈ и АП Косово и Метохија.

Комисија прати, проучава и утврђује предлоге за решавање питања несталих лица, прикупља податке и даје обавештења о несталим лицима у оружаним сукобима и у вези са оружаним сукобима на простору СФРЈ и Аутономне Покрајине Косово и Метохија, извршава обавезе које произлазе из међународних уговора и споразума који се односе на решавање питања несталих лица, координира рад надлежних органа и организација у поступку тражења несталих лица, ексхумација и идентификација, остварује сарадњу са надлежним органима, породицама несталих лица и њиховим удружењима ради решавања статусних питања несталих лица и хуманитарних питања њихових породица.

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије
Сектор за прихват, збрињавање, реадмисију и трајна решења
Одсек за нестала лица

О Одсеку

Одсек за нестала лица обавља стучне и административно техничке послове за потребе Комисије за нестала лица Владе Републике Србије који се односе на тражење несталих лица у оружаним сукобима и у вези са оружаним сукобима на простору СФРЈ од 1991. до 1995. године и Аутономне покрајине Косово и Метохија од 1998. до 2000. године. У складу са мандатом Комисије за нестала лица и Законом о управљању миграцијама Одсек за нестала лица:

 • Води јединствену евиденцију несталих лица у оружаним сукобима и у вези са оружаним сукобима на простору СФРЈ од 1991. до 1995. године и Аутономне покрајине Косово и Метохија од 1998. до 2000. године, води евиденцију о ексхумираним, идентификованим и неидентификованим посмртним остацима из поједниначних и масовних гробница; издаје потврде о чињеницама о којима води службене евиденције;
 • Прикупља и обрађује податке на основу којих се исплаћују трошкови ексхумације, идентификације, погребне опреме и превоза посмртних остатака идентификованих лица до места сахране у Републици Србији, односно до границе уколико је реч о прекограничном преносу посмртних остатака, као и трошкова услуга експерата судске медицине или тимова екперата одговарајућих установа за судску медицину, ангажованих за потребе рада Комисије за нестала лица; трошкова једнократне новчане помоћи за сахране идентификованих посмртних остатака на териоторији Републике Србије;
 • Додељује средства за финансирање програма удружења породица несталих лица;
 • Прикупља и обрађује податке о несталим лицима и посмртним остацима, прикупља сазнања о местима масовних и појединачних гробница, организује, сарађује и координира у процесу ексхумација посмртних остатака на територији Републике Србије;
 • Припрема и организује разговоре о несталим лицима с надлежним телима других држава, сарађује са њима у процесу тражења несталих лица, ексхумација и идентификација, као и примопредајама посмртних остатака несталих лица у вези са оружаним сукобима покопаних на територији других држава;
 • Прикупља и обрађује податке о ексхумираним и преузетим посмртним остацима на територији других држава и у складу са тим организује, координира и сарађује у процесу идентификација;
 • Припрема податке и документацију из свог делокруга рада за потребе других министарстава и надлежних тела;
 • Сарађује са удружењима породица несталих лица и у оквиру свог делокруга рада сарађује и са међународним организацијама (МКЦК, ИЦМП...).
 • Како покренути поступак тражења несталог лица

  Да би се покренуо поступак тражења за несталим лицем, потребно је попунити захтев за тражење несталог лица у Комисији за нестала лица или у Црвеном крсту Србије у седишту односно у општинским или месним друштвима Црвеног крста.

  Захтев за тражење несталог лица

  Контакти:

  Комисија за нестала лица Владе Републике Србије

  Булевар Михаила Пупина бр. 2, 11070 Београд

  Телефон: 011 311 75 54 и 011 21 32 627

  Факс: 011 214 23 84

  Црвени крст Србије

  Служба тражења

  Телефон: 011 30 32 125 лок. 108

  E-mail: gordana@redcross.org.rs  Ако се поступак тражења покреће у иностранству, захтев за тражење несталог лица се попуњава у Националном друштву Црвеног крста.

  Да би се покренуо поступак узимања узорака од сродника за ДНК анализу потребно је да породица несталог лица контактира Комисију за нестала лица, Међународну комисију за нестала лица (ИЦМП) или Управу за заточене и нестале Министарства бранитеља Републике Хрватске.

  Контакти:

  Комисија за нестала лица Владе Републике Србије

  Булевар Михаила Пупина бр. 2, 11070 Београд

  Телефон: 011 311 75 54 и 011 21 32 627

  Факс: 011 214 23 84

  Међународна комисија за нестала лица (ИЦМП)

  Ул. Алипашина 45а

  Телефон: + 387 33 280 800

  Факс: + 387 33 280 900

  E-mail: icmp@ic-mp.org

  Министарство бранитеља Републике Хрватске, Управа за заточене и нестале

  Ул. Савска ц. 66, Загреб

  Телефон: +385 1 2308-759

  Факс: +385 1 6195-951

  E-mail: ivan.grujic@branitelji.hr

  English
  корисничко име
  лозинка

  Нисте пријављени.
  Линкови
  АЗИЛ
  Flood Relief
  Dnevnik krize
  Пружимо им руку
  EU podrška upravljanju migracijama
  Регионални Стамбени Пројекат
  Медији о РСП-у
  Изводи из штампе
  Статистика
  Информатор о раду Комесаријата за избеглице
  Закон о управљању миграцијама
  Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
  Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
  Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
  Информације о градовима/општинама
  Влада Републике Србије
  Кодекс понашања државних службеника
  IOM - Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije
  2007-2015 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.