Невладин секторЈАВНИ ПОЗИВИ - НЕВЛАДИН СЕКТОР

 

Изаберите јавни позив и преузмите пратећу документацију

19.03.2019.Предлог листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији

25.01.2019.Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избeглицa, интерно расељених лица и пoврaтникa пo oснoву Спoрaзумa o рeaдмисиjи

13.12.2018.Одлука о финансирању/делимичном финансирању поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица

11.12.2018.Предлог Листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица

19.11.2018.Јавни позив за финансирање програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица

13.11.2018.Одлука о финансирању/делимичном финансирању поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији

30.10.2018.Предлог листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица и интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији

24.09.2018.Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избeглицa, интерно расељених лица и пoврaтникa пo oснoву Спoрaзумa o рeaдмисиjи

12.07.2018.Предлог листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица и интерно расељених лица

12.07.2018.Листa вредновања и рангирања поднетих пројеката удружења који су од значаја за унапређење активности Комисије за нестала лица у решавању проблематике несталих лица, у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ у периоду од 1991 – 1995.године

26.06.2018.Одлука o финансирању/делимичном финансирању поднетих програма по Јавном позиву за финансирање прoгрaмa oд знaчaja зa пoпулaциjу миграната и тражилаца aзилa

04.06.2018.Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избеглица и интерно расељених лица.

08.05.2018.Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу миграната и трaжилaцa aзилa. Рок за подношење пријава: 23.05.2018. године ИСТЕКАО

19.04.2018.Одлука о финансирању/делимичном финансирању поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији

19.04.2018.Предлог листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног друштва о финансирању/делимичном финансирању од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији.

05.04.2018.Предлог листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног друштва о финансирању/делимичном финансирању од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији.

05.03.2018.Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa oд знaчaja зa пoпулaциjу избeглицa, интерно расељених лица, трaжилaцa aзилa и пoврaтникa пo oснoву спoрaзумa o рeaдмисиjи.Рок за подношење пријава: 21.03.2018. године ИСТЕКАО

01.12.2017.Одлука о финансирању/делимичном финансирању поднетих програма удружења по Јавном позиву за финансирање организација цивилног друштва од значаја за популацију деце миграната из прихватно-транзитних центара на подручју општине Шид.

01.12.2017.Предлог Листе вредновања и рангирања поднетих пројеката удружења усмeрeних на укључивање деце смештене у прихватно - транзитним центрима у Шиду у образовни систем кроз организацију превоза и осталих активности, као и jaчaњe тoлeрaнциje нa лoкaлнoм нивoу.

31.10.2017.Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу деце миграната из прихватно-транзитних центара на подручју општине Шид.

31.10.2017.Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу миграната и трaжилaцa aзилa.Рок за подношење пријава: 15.11.2017. године ИСТЕКАО

27.10.2017.Предлог листе вредновања и рангирања поднетих програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији.

21.09.2017.Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa организација цивилног друштва oд знaчaja зa пoпулaциjу избeглицa, интерно расељених лица, трaжилaцa aзилa и пoврaтникa пo oснoву спoрaзумa o рeaдмисиjи.Рок за подношење пријава: 06.10.2017. године ИСТЕКАО

28.06.2017.О Д Л У К А којом се одобрава финансирање пројеката удружења који су од значаја за унапређење активности Комисије за нестала лица у решавању проблематике несталих лица, у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ у периоду од 1991 – 1995.године

01.06.2017.Јавни позив за финансирање предлога програма организација цивилног друштва од значаја за популацију избеглица и интерно расељених лица. Рок за подношење пријава: 16.06.2017. године ИСТЕКАО

28.04.2017.Јавни позив за финансирање предлога програма организација цивилног друштва усмерених побољшању положаја лица у потреби за међународном заштитом на територији Републике Србије. Рок за подношење пријава: 15.05.2017. године ИСТЕКАО

26.04.2017.Јавни позив за финансирање предлога пројеката удружења који су од значаја за унапређење процеса решавања проблематике несталих лица, у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ и АП КИМ. Рок за подношење пријава: 11.05.2017. године ИСТЕКАО

06.03.2017.Jaвни позив зa финaнсирaњe прoгрaмa oд знaчaja зa пoпулaциjу избeглицa, интерно расељених лица, трaжилaцa aзилa и пoврaтникa пo oснoву спoрaзумa o рeaдмисиjи. Рок за подношење пријава: 21.03.2017. године ИСТЕКАО

04.11.2016.Јавни позив за финансирање предлога програма цивилног друштва услед повећаног броја миграната из Азије и Африке на територији Републике Србије. Рок за подношење пријава: 21.11.2016. године ИСТЕКАО

20.10.2016. Одлука о финансирању/делимичном финансирању поднетих програма од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилац азила и повратника по основу Споразума о реадмисији - Извињавамо се, дошло је до грешке приликом објављивања одлуке. Датум објаве треба да буде 20. октобар, а не 14. октобар 2016.године. Хвала на разумевању.

06.09.2016. Јавни позив за финансирање предлога програма од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији. Рок за подношење пријава: 21.09.2016. године ИСТЕКАО

06.06.2016. Јавни позив за финансирање предлога програма од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији. Рок за подношење пријава: 21.06.2016. године ИСТЕКАО

21.03.2016. Јавни позив за финансирање предлога пројеката удружења који су од значаја за унапређење активности комисије за нестала лица у решавању проблематике несталих лица у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ у периоду од 1991 - 1995. године, Рок за подношење пријава: 05.04.2016. године ИСТЕКАО

14.03.2016. Jавни позив за финансирање програма од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији, Рок за подношење пријава: 28.03.2016. године ИСТЕКАО

24.02.2016. Јавни позив за финансирање предлога пројеката удружења који су од значаја за унапређење процеса решавања проблематике несталих лица, у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈи АП КиМ, Рок за подношење пријава: 10.03.2016. године ИСТЕКАО

15.10.2015. Јавни позив за финансирање предлога програма од значаја за популацију тражилаца азила, Рок за подношење пријава: 30.10.2015. године ИСТЕКАО

17.09.2015. Јавни позив за финансирање програма од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији, Рок за подношење пријава: 02.10.2015. године ИСТЕКАО

10.06.2015. Јавни позив за финансирање предлога пројеката удружења који су од значаја за унапређење процеса решавања проблематике несталих лица, у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ и АП КИМ, Рок за подношење пријава: 25.06.2015. године ИСТЕКАО

05.06.2015. Јавни позив за финансирање предлога програма од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији, Рок за подношење пријава: 22.06.2015. године ИСТЕКАО

07.05.2015. Јавни позив за финансирање предлога пројеката од значаја за популацију тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији, Рок за подношење пријава: 22.05.2015. године ИСТЕКАО

16.03.2015. Јавни позив за финансирање предлога програма од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији, Рок за подношење пријава: 31.03.2015. године ИСТЕКАО

02.03.2015. Јавни позив за финансирање предлога пројеката удружења породица несталих лица у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ и АП КИМ , Рок за подношење пријава: 17.03.2015. године ИСТЕКАО

27.08.2014. Јавни позив за финансирање предлога пројеката удружења породица несталих лица у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ и АП КИМ , Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања (11.09.2014.) ИСТЕКАО

21.08.2014. Исправка - Јавни позив за финансирање предлога од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања (08.09.2014.) ИСТЕКАО

20.08.2014. Јавни позив за финансирање предлога од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања (05.09.2014.) ИСТЕКАО

29.05.2014. Јавни позив за финансирање предлога од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији - Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања (13.06.2014.) ИСТЕКАО

20.02.2014. Јавни позив за финансирање предлога пројеката удружења породица несталих лица у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ и АП КиМ - Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивања (07.03.2014.) ИСТЕКАО

19.02.2014. Јавни позив за финансирање предлога програма од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији - Рок за подношење пријава: 30 дана од дана објављивања ИСТЕКАО

29.10.2013. Јавни позив за финансирање предлога програма усмерених ка обележавању новогодишњих и божићних празника у колективним центрима и центрима за азил - Рок за подношење пријава: 7 дана од дана објављивања ИСТЕКАО

09.08.2013. Јавни позив за финансирање предлога пројеката удружења породица несталих лица у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ и АП КиМ. - Рок за подношење пријава: 25 дана од дана објављивања ИСТЕКАО

03.06.2013. Јавни позив за финансирање предлога програма од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији. - Рок за подношење пријава: 15 дана од дана објављивањаИСТЕКАО

01.03.2013.Јавни позив за финансирање предлога програма од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу споразума о реадмисији - Рок за подношење пријава: 30 дана од дана објављивањаИСТЕКАО

28.01.2013. Jавни позив за Финансирање предлога пројеката удружења породица несталих лица у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ и АП КиМ - Рок за подношење пријава: 12.02.2013.ИСТЕКАО

26.09.2012. Јавни позив за финансирање предлога пројеката удружења породица несталих лица у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ и АП КиМ - Рок за подношење пријава: 10.10.2012. ИСТЕКАО

28.08.2012. Јавни позив за финансирање предлога пројеката удружења породица несталих лица у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ и АП КиМ - Рок за подношење пријава: 11.09.2012. ИСТЕКАО

17.08.2012. Јавни позив за финансирање предолага програма од значаја за популацију избеглица, интерно расељених лица, тражилаца азила и повратника по основу Споразума о реадмисији - Рок за подношење пријава: 17.09.2012. ИСТЕКАО

11.07.2012. Јавни позив за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који реализују удружења (11.07.2012) - Рок за подношење пријава: 26.07.2012. ИСТЕКАО

English
корисничко име
лозинка

Нисте пријављени.
Линкови
АЗИЛ
Flood Relief
Dnevnik krize
Пружимо им руку
EU podrška upravljanju migracijama
Регионални Стамбени Пројекат
Медији о РСП-у
Изводи из штампе
Статистика
Информатор о раду Комесаријата за избеглице
Закон о управљању миграцијама
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
Информације о градовима/општинама
Влада Републике Србије
Кодекс понашања државних службеника
IOM - Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije
2007-2015 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.