Отворени поступакЈАВНЕ НАБАВКЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

Изаберите јавну набавку и преузмите пратећу документацију

27.03.2019.Јавна набавка у отвореном поступку за набавку одеће и обуће за тражиоце азила и радних одела за ангажована лица ,ЈН 8/2019 - Рок за подношење понуда: 30.04.2019. године ИСТЕКАО

21.03.2019.Предмет јавне набавке је набавка прехрамбених пакета за угрожене категорије миграната. ЈН бр. 4/2019 - Рок за подношење понуда: 23.04.2019. године ИСТЕКАО

20.03.2019.Jавнa набавкa услуга исхране лица, тражилаца азила у центру за азил у Бањи Ковиљачa , ЈН бр. 7/2019 - Рок за подношење понуда: 22.04.2019. године ИСТЕКАО

15.03.2019.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуге превоза обликована по партијама, ЈН бр. 6/2019 - Рок за подношење понуда: 16.04.2019. године ИСТЕКАО

15.03.2019.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку средства за хигијену за потребе центара за азил, транзитно прихватних центара и тражилаца азила, избеглица у установама социјалне заштите и интерно расељених лица и избеглица у колективним центрима, обликована по партијама, ЈН бр. 5/2019 - Рок за подношење понуда: 15.04.2019. године ИСТЕКАО

01.03.2019.Извођење радова на адаптацији, санацији и промени намене објекта у Пландишту – фаза 5, ЈН бр. 3/2019 - Рок за подношење понуда: 01.04.2019. године ИСТЕКАО

20.02.2019.Набавка пелета за грејање потребе транзитно прихватних центара и центара за азил , ЈН бр. 2/2019 - Рок за подношење понуда: 25.03.2019. године ИСТЕКАО

12.02.2019.Набавка услуга посредовањa при обезбеђивању хотелског смештаја у земљи и иностранству за службена и студијска путовања, хотелских услуга за састанке и конференције и услуга посредовања у куповини авио карата ,обликована по партијама., ЈН бр. 1/2019 - Рок за подношење понуда: 14.03.2019. године ИСТЕКАО

10.12.2018.Јавна набавка отворени поступак – Извођење радова на адаптацији, санацији и промени намене објекта у Пландишту – фаза 4., редни број ЈН 10/2018. - Рок за подношење понуда: 10.01.2019. године ИСТЕКАО

18.09.2018.Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку ЈН 9/2018 и Конкурсна документација за јавну набавку ЈН 9/2018 - Рок за подношење понуда: 19.10.2018. године ИСТЕКАО

14.05.2018.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга - Исхрана лица, тражилаца азила у центру за азил у Бањи Ковиљачи број 8/2018 - Рок за подношење понуда: 13.06.2018. године ИСТЕКАО

09.05.2018.Позив за подношење понуда за јавну набавку: набавка пакета хране за угрожене категорије миграната број 7/2018 - Рок за подношење понуда: 08.06.2018. године ИСТЕКАО

25.04.2018.Конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку: Набавка материјала и алата за потребе центара за азил и прихватно-транзитних центаре број 6/2018 - Рок за подношење понуда: 04.06.2018. године ИСТЕКАО

29.03.2018.Набавка енергената за грејање транзитно прихватних центара, обликована по партијама, ЈН бр. 5/2018 - Рок за подношење понуда: 04.05.2018. године ИСТЕКАО

16.03.2018.Набавкa електричне енергије за потребе центара за азил и транзитно прихватних центара, ЈН бр. 4/2018 - Рок за подношење понуда: 16.04.2018. године ИСТЕКАО

28.02.2018.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку јавне набавке услуга превоза обликована по партијама, ЈН бр. 3/2018 - Рок за подношење понуда: 30.03.2018. године ИСТЕКАО

27.02.2018.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку средства за хигијену за потребе центара за азил, транзитно прихватних центара и тражилаца азила, избеглица у установама социјалне заштите и интерно расељених лица и избеглицама у колективним центрима - ЈН бр. 2/2018 - Рок за подношење понуда: 29.03.2018. године ИСТЕКАО

12.02.2018.Набавка услуга посредовањa при обезбеђивању хотелског смештаја у земљи и иностранству за службена и студијска путовања, хотелских услуга за састанке и конференције и услуга посредовања у куповини авио карата, обликована по партијама - ЈН бр. 1/2018 - Рок за подношење понуда: 14.03.2018. године ИСТЕКАО

02.06.2017.Јавна набавка услуга: Исхрана лица у Центру за азил у Бањи Ковиљачи ЈН 7/2017- Рок за подношење понуда: 14.08.2017. године ИСТЕКАО

02.06.2017.Јавна набавка добара-прехрамбени пакети за угрожене категорије миграната ЈН бр. 8/2017- Рок за подношење понуда: 03.07.2017. године ИСТЕКАО

04.05.2017.Набавка горива за моторна возила, ЈН бр. 6/2017- Рок за подношење понуда: 05.06.2017. године ИСТЕКАО

13.04.2017.Набавка енергената за грејање транзитно прихватних центара, обликована по партијама, ЈН бр. 5/2017- Рок за подношење понуда: 15.05.2017. године ИСТЕКАО

13.03.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку јавне набавке услуга превоза обликована по партијама , ЈН бр. 4/2017- Рок за подношење понуда: 12.04.2017. године ИСТЕКАО

01.03.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку средства за хигијену за потребе центара за азил, транзитно прихватних центара и тражилаца азила, избеглица у установама социјалне заштите и интерно расељених лица и избеглицама у колективним центрима,ЈН бр. 1/2017.- Рок за подношење понуда: 31.03.2017. године ИСТЕКАО

24.02.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку одеће и обуће за тражиоце азила и радних одела за ангажована лица, обликована по партијама, ЈН бр. 3/2017- Рок за подношење понуда: 27.03.2017. године ИСТЕКАО

07.02.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга посредовања при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања, обликована по партијама.ЈН бр. 2/2017- Рок за подношење понуда: 09.03.2017. године ИСТЕКАО

07.09.2016. Јавна набавка за извођење радова на инвестиционом одржавању Центра за азил у Бањи Ковиљачи. - Рок за подношење понуда: 07.10.2016. године ИСТЕКАО

30.08.2016. Јавна набавa eнергената за грејање, обликована по партијама, ЈН бр. 8/2016 - Рок за подношење понуда: 29.09.2016. године ИСТЕКАО

12.07.2016. Позив и конкурсна документација за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга исхране лица, тражилаца азила у центру за азил у Бањи Ковиљачи. ЈН бр. 7/2016 - Рок за подношење понуда: 15.08.2016. године ИСТЕКАО

30.05.2016. Позив и конкурсна документација за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавања и поправке возила са пратећим деловима и опремом, одлука по партијама, ЈН бр. 6/2016 - Рок за подношење понуда: 29.06.2016. године ИСТЕКАО

27.05.2016. Позив и конкурсна документација за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга исхране лица, тражилаца азила у центру за азил у Бањи Ковиљачи. ЈН бр. 5/2016 - Рок за подношење понуда: 27.06.2016. године ИСТЕКАО

20.05.2016. Позив и конкурсна документација за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара прехрамбених пакета за угрожене категорије миграната. ЈН бр. 4/2016 - Рок за подношење понуда: 20.06.2016. године ИСТЕКАО

15.04.2016. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара одеће и обуће за лица у центрима за азил. ЈН бр. 3/2016 - Рок за подношење понуда: 16.05.2016. године ИСТЕКАО

16.03.2016. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга превоза, обликована по партијама. ЈН бр. 2/2016 - Рок за подношење понуда: 15.04.2016. године ИСТЕКАО

14.03.2016. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку средстава за хигијену за потребе центара за азил, транзитно прихватних центара и тражилаца азила, избеглица у установама социјалне заштите и интерно расељеним лицима и избеглицама у колективним центрима, обликована по партијама. ЈН бр. 1/2016 - Рок за подношење понуда: 11.04.2016. године ИСТЕКАО

26.06.2015. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга исхране лица у Центру за азили у Бањи Ковиљачи. ЈН бр. 7/2015 - Рок за подношење понуда: 27.07.2015. године ИСТЕКАО

26.06.2015. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга одржавања и поправки возила са пратећом опремом. ЈН бр. 6/2015 - Рок за подношење понуда: 30.07.2015. године ИСТЕКАО

16.04.2015. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку прехрамбених пакета хране за угрожене категорије миграната. ЈН бр. 4/2015 - Рок за подношење понуда: 03.07.2015. године ИСТЕКАО

09.04.2015. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга пружања бесплатне правне и психосоцијалне помоћи тражиоцима азила. ЈН бр. 5/2015 - Рок за подношење понуда: 11.05.2015. године ИСТЕКАО

19.03.2015. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга превоза, обликована по партијама. ЈН бр. 3/2015 - Рок за подношење понуда: 28.04.2015. године ИСТЕКАО

24.02.2015. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку средстава за хигијену за потребе центара за азил и тражилаца азила, избеглица у установама социјалне заштите и интерно расељених лица и избеглицама у колективним центрима, обликована по партијама. ЈН бр. 2/2015 - Рок за подношење понуда: 26.03.2015. године ИСТЕКАО

04.02.2015. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуге физичко техничког обезбеђења имовине и лица Комесаријата за избеглице и миграције. ЈН бр. 1/2015 - Рок за подношење понуда: 05.03.2015. године ИСТЕКАО

15.12.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добра – котла на течно гориво са монтажом и уградњом од 800 кw, са пратећом опремом и арматуром, за објекат у Крњачи. ЈН бр. 10/2014 - Рок за подношење понуда: 15.01.2015. године ИСТЕКАО

05.09.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда y отвореном поступку јавне набавке добра-набавка прехрамбених пакета хране за угрожене категорије миграната. ЈН бр. 8/2014 - Рок за подношење понуда: 06.10.2014.ИСТЕКАО

01.09.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда y отвореном поступку јавне набавке услуге физичко-техничкоф обезбеђења имовине и лица комесаријата за избеглице и миграције, ЈН бр. 9/2014 - Рок за подношење понуда: 09.10.2014. године ИСТЕКАО

22.07.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда y отвореном поступку јавне набавке добара за набавку услуга исхране лица смештених у Центру за азил, ЈН бр. 7/2014 - Рок за подношење понуда: 21.08.2014. године ИСТЕКАО

01.07.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда y отвореном поступку јавне набавке за набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања на име контрибуције Републике Србије у Регионалном стамбеном пројекту, ЈН бр. 6/2014 - Рок за подношење понуда: 01.08.2014.ИСТЕКАО

28.04.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке за набавку услуга пружања смештаја и исхране тражилаца азила, ЈН бр. 5/2014 - Рок за подношење понуда: 28.05.2014.ИСТЕКАО

10.04.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара за набавку горива и лож уља за потребе Комесаријата за избеглице и миграције, ЈН бр. 1/2014 - Рок за подношење понуда: 03.06.2014.ИСТЕКАО

09.04.2014. Претходно обавештење о планираној јавној набавци добара. Предмет јавне набавке је набавка стамбених јединица, којима ће се, у складу са Законом о избеглицама решавати стамбене потребе избеглицa ознака из општег речника GC17.

31.03.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке за набавку услуга одржавања и поправке возила са пратећом опремом, ЈН бр. 2/2014 - Рок за подношење понуда: 09.05.2014.ИСТЕКАО

20.03.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке за набавку услуга превоза, ЈН бр. 4/2014 - Рок за подношење понуда:29.04.2014.<ИСТЕКАО

25.02.2014. Позив и конкурсна документација за јавну набавку у отвореном поступку набавке средстава за хигијену за потребе тражилаца азила и Центра за азил и избеглица и интерно расељених лица смештених у колективним центрима и установама социјалне заштите, обликована по партијама, ЈН бр. 3/2014 - Рок за подношење понуда: 07.04.2014. године ИСТЕКАО

11.02.2014. Претходно обавештење о намери да се спроведе поступак Јавне набавке услуга пружања смештаја и исхране тражиоцима азила, обликоване по партијама: партија 1. Услуге смештаја и исхране на подручју Војводине, партија 2. Услуге смештаја и исхране на подручју источне Србије и партија 3. Услуге смештаја и исхране на подручју западне Србије

23.10.2013. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке у отвореном поступку за јавну набавку услуга – смештај тражилаца азила ван Центра за азил, ЈН бр.5-2013 - Рок за подношење понуда: 22.11.2013.ИСТЕКАО

06.09.2013. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке добра - набавка пакета хране за угрожене категорије миграната у Републици Србији - Рок за подношење понуда: 16.10.2013.ИСТЕКАО

English
корисничко име
лозинка

Нисте пријављени.
Линкови
АЗИЛ
Flood Relief
Dnevnik krize
Пружимо им руку
EU podrška upravljanju migracijama
Регионални Стамбени Пројекат
Медији о РСП-у
Изводи из штампе
Статистика
Информатор о раду Комесаријата за избеглице
Закон о управљању миграцијама
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
Информације о градовима/општинама
Влада Републике Србије
Кодекс понашања државних службеника
IOM - Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije
2007-2015 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.