Преговарачки поступакЈАВНЕ НАБАВКЕ - ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК

 

Изаберите јавну набавку и преузмите пратећу документацију

09.11.2016.Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку енергената за грејање, Партија 4-набавка огревног дрвета за грејање,ЈН бр. 2/2016. - Рок за подношење понуда: 18.11.2016. године ИСТЕКАО

13.10.2016.Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку eнергената за грејање, обликована по партијама, ЈН бр. 1/2016 - Рок за подношење понуда: 21.10.2016. године ИСТЕКАО

27.11.2015.Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку добара одеће и обуће за мигранте у сталним и прихватно- транзитним, ЈН 7/2015 - Рок за подношење понуда: 07.12.2015. године ИСТЕКАО

20.11.2015.Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку лож уља за потрбе нових прихватно транзитних центара ЈН 6/2015 - Рок за подношење понуда: 27.11.2015. године ИСТЕКАО

16.11.2015.Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за набавку добара електричнe енергијe за потребе Прихватно-транзитних центара Комесаријата за избеглице и миграције ЈН 5/2015 - Рок за подношење понуда: 23.11.2015. године ИСТЕКАО

14.09.2015.Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на објектима Прихватнoг центра за мигранте у Прешеву, фаза 2 ЈН 4/2015 - Рок за подношење понуда: 18.09.2015. године ИСТЕКАО

13.08.2015.Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку сувог оброка ЈН 3/2015 - Рок за подношење понуда: 18.08.2015. године ИСТЕКАО

31.07.2015.Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара намештаја, унутрашње опреме, уређаја и апарата за домаћинство за прихватни центар за мигранте у Прешеву, обликован по партијама ЈН 2/2015 - Рок за подношење понуда: 05.08.2015. године ИСТЕКАО

29.07.2015.Обавештење и конкурсна документација за достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавку услуге извођења грађевинских и грађевинско занатских радова на објектима Прихватног центара за мигранте у Прешеву - фаза 1, ЈН бр. 1/2015 - Рок за подношење понуда: 04.08.2015. године ИСТЕКАО

01.12.2014.Обавештење и конкурсна документација за достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавку услуге испитивања терена на локалитету - каменолом у селу Рудница, општина Рашка по партијама, ЈН бр. 6/2014 - Рок за подношење понуда: 05.12.2014. године ИСТЕКАО

11.08.2014. Обавештење и конкурсна документација за достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања на име контрибуције Републике Србије у Регионалном стамбеном пројекту, ЈН бр. 5/2014 - Рок за подношење понуда: 21.08.2014.ИСТЕКАО

01.08.2014. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку услуге испитивања терена „Падина 1“ и „Падина 2“ на локалитету – каменолом у селу Рудница, општина Рашка, ЈН бр. 4/2014 - Рок за подношење понуда: 06.08.2014.ИСТЕКАО

30.07.2014. Обавештење и конкурсна документација за достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавку услуга одржавања и поправке возила са пратећом опремом, ЈН бр. 3/2014 - Рок за подношење понуда: 14.08.2014.ИСТЕКАО

18.07.2014. Обавештење и конкурсна документација за достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавку услугe испитивања терена „Брежуљак“ на локалитету – каменолом у селу Рудница, општина Рашка, ЈН бр. 2/2014 - Рок за подношење понуда: 25.07.2014.ИСТЕКАО

28.03.2014. Обавештење и конкурсна документација за достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавку услуге рушења објекта и уклањања шута на локалитету – каменолом у селу Рудница, општина Рашка, ЈН бр. 1/2014 - Рок за подношење понуда: 04.04.2014.ИСТЕКАО

03.12.2013. Обавештење и конкурсна документација за достављање понуда у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда зa јавну набавку услуга испитивања терена на локалитету - каменолом у селу Рудница, општина Рашка, ПП бр. 1/2013 - Рок за подношење понуда: 10.12.2013.ИСТЕКАО

English
корисничко име
лозинка

Нисте пријављени.
Линкови
АЗИЛ
Flood Relief
Dnevnik krize
Пружимо им руку
EU podrška upravljanju migracijama
Регионални Стамбени Пројекат
Медији о РСП-у
Изводи из штампе
Статистика
Информатор о раду Комесаријата за избеглице
Закон о управљању миграцијама
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
Информације о градовима/општинама
Влада Републике Србије
Кодекс понашања државних службеника
IOM - Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije
2007-2015 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.