Мале вредностиЈАВНЕ НАБАВКЕ - МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Изаберите јавну набавку и преузмите пратећу документацију

28.03.2019.Набавка услуга организовања и спровођења обука за потребе спровођења пројекта Подршка систему управљања миграцијама у Републици Србији, обликоване по партијама ЈН 12/2019 - Рок за подношење понуда 08.04.2019. године ИСТЕКАО

28.03.2019.Услуге текућег одржавања и поправке беле технике и опреме у транзитно-прихватним центрима, редни број ЈН 8/2019. - Рок за подношење понуда 05.04.2019. године ИСТЕКАО

26.03.2019.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације по епидемиолошким индикацијама у центрима за азил и транзитно прихватним центрима ,ЈН бр. 16/2019 - Рок за подношење понуда 04.04.2019. године ИСТЕКАО

25.03.2019.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуге учења српског језика за лица којима је признато право на уточиште ЈН бр. 13/2019 - Рок за подношење понуда 03.04.2019. године ИСТЕКАО

22.03.2019.Набавка услуге прања постељине у Центру за азил у Бањи Ковиљачи ,ЈН 14/2019 - Рок за подношење понуда 01.04.2019. године ИСТЕКАО

18.03.2019.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга погребних предузећа, ЈН бр. 10/2019 - Рок за подношење понуда 27.03.2019. године ИСТЕКАО

13.03.2019.Радови на текуцем одржавању објеката које су у власниству Републике Србије а дате су на коришћење Комесаријату за избеглице и миграције, ЈН 9/2019. - Рок за подношење понуда 22.03.2019. године ИСТЕКАО

27.02.2019.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку сетвеног репроматеријала за пролећну сетву семеног кукуруза, као помоћ избеглицама повратницима у земље порекла ЈН бр. 7/2019 - Рок за подношење понуда 08.03.2019. године ИСТЕКАО

22.02.2019.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуге унос у базу ЈН бр. 5/2019 - Рок за подношење понуда 04.03.2019. године ИСТЕКАО

22.02.2019.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку добара за противпожарну заштиту са уградњом и сервисирањем против пожарне опреме ЈН 6/2019 - Рок за подношење понуда 04.03.2019. године ИСТЕКАО

12.02.2019.Набавка услуга објављивања текстова у штампаном медију – једној дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србије, ЈН бр. 2/2019 - Рок за подношење понуда 21.02.2019. године ИСТЕКАО

11.02.2019.Јавнa набавкa услугa сређивање, сортирање и селектовање документације, за потребе Групе за документационе послове, писарницу и архиву, ЈН бр. 1/2019 - Рок за подношење понуда 20.02.2019. године ИСТЕКАО

08.02.2019.Јавнa набавкa услуга коришћења покретних тоалета на подручју Војводине, ЈН бр. 4/2019.- Рок за подношење понуда 18.02.2019. године ИСТЕКАО

26.11.2018.Јавна набавка мале вредности- Извођење радова на инсталацијама за детекцију и дојаву пожара, редни број ЈН 26/2018.- Рок за подношење понуда 05.12.2018. године ИСТЕКАО

22.11.2018.Позив за подношење понуда за јавну набавку број 24/2018 и Конкурсна документација- Рок за подношење понуда 03.12.2018. године ИСТЕКАО

13.11.2018.Набавка добра механизације за избеглице повратнике у земљу порекла JН 25/2018- Рок за подношење понуда 22.11.2018. године ИСТЕКАО

09.11.2018.Набавка добра: апарата, рачунарске, мрежне опреме и друге опреме за реализацију пројектних активности ЈН 23/2018 - Рок за подношење понуда 19.11.2018. године ИСТЕКАО

26.10.2018.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку канцеларијског материјала JН 22/2018 - Рок за подношење понуда 05.11.2018. године ИСТЕКАО

14.09.2018.Јавна набавa пакета за избеглице повратнике, ЈН бр.21/2018 - Рок за подношење понуда 24.09.2018. године ИСТЕКАО

11.09.2018.Javna nabavka male vrednosti – Izvodjenje radova na adaptaciji, sanaciji I promeni namene objekta u Plandištu – faza 3, redni broj JN 20/2018. - Рок за подношење понуда 20.09.2018. године ИСТЕКАО

20.08.2018.Позив за подношење понуда за јавну набавку број 19/2018 и Конкурсна документација - Рок за подношење понуда 29.08.2018. године ИСТЕКАО

06.08.2018.Јавнa набавкa добара за противпожарну заштиту са уградњом и сервисирањем против пожарне опреме,ЈН 18/2018. - Рок за подношење понуда 15.08.2018. године ИСТЕКАО

19.07.2018.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга превентивних лекарских прегледа запослених, редни број JN 17/2018. - Рок за подношење понуда 30.07.2018. године ИСТЕКАО

19.07.2018.Набавка услуге - унос у базу статуса - Рок за подношење понуда 27.07.2018. године ИСТЕКАО

11.07.2018.Јавна набавка - мале вредности услуга за израду техничке документације за објекте чији је корисник Комесаријат за избеглице и миграције, редни број JN 16/2018. - Рок за подношење понуда 20.07.2018. године ИСТЕКАО

04.05.2018.Набавка услуга одржавања и поправке возила са пратећим деловима и опремом, обликована по партијама бр. 15/2018 - Рок за подношење понуда 14.05.2018. године ИСТЕКАО

13.04.2018.Набавка одеће и обуће за тражиоце азила, ЈН 11/2018 - Рок за подношење понуда 23.04.2018. године ИСТЕКАО

13.04.2018.Јавна набавка - мале вредности добара пчела и кошница са опремом за избеглице, ИРЛ и повратнике, ЈН 14/2018 - Рок за подношење понуда 23.04.2018. године ИСТЕКАО

12.04.2018.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуге учења српског језика за лица којима је признато право на уточиште, ЈН бр. 13/2018 - Рок за подношење понуда 23.04.2018. године ИСТЕКАО

12.04.2018.Позив за подношење понуда за јавну набавку пнеуматика и осталог материјала за саобраћај са конкурсном документацијом, ЈН бр. 7/2018 - Рок за подношење понуда 20.04.2018. године ИСТЕКАО

15.03.2018.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације по епидемиолошким индикацијама, ЈН бр. 10/2018 - Рок за подношење понуда 27.03.2018. године ИСТЕКАО

15.03.2018.Јавнa набавкa услуга коришћења покретних тоалета, ЈН бр. 8/2018 - Рок за подношење понуда 23.03.2018. године ИСТЕКАО

07.03.2018.Јавна набавка мале вредности за набавку услуге прања постељине у Центру за азил у Бањи Ковиљачи, ЈН бр. 6/2018 - Рок за подношење понуда 16.03.2018. године ИСТЕКАО

01.03.2018.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга погребних предузећа, ЈН бр. 5/2018 - Рок за подношење понуда 09.03.2018. године ИСТЕКАО

28.02.2018.Јавна набавка - мале вредности радова на текуће одрзавање објеката које су у власништву Републике Србије а дате су на корисшћење Комесаријату за избеглице и миграције, редни број ЈН 4/2018. - Рок за подношење понуда 09.03.2018. године ИСТЕКАО

27.02.2018.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку сетвеног репроматеријала за пролећну сетву семеног кукуруза, као помоћ избеглицама повратницима у земље порекла, ЈН бр. 3/2018 - Рок за подношење понуда 07.03.2018. године ИСТЕКАО

14.02.2018.Набавка услуга објављивања текстова у штампаном медију – једној дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србије, ЈН бр. 2/2018 - Рок за подношење понуда 22.02.2018. године ИСТЕКАО

12.02.2018.Јавнa набавкa услугa сређивање, сортирање и селектовање документације, за потребе Групе за документационе послове, писарницу и архиву, ЈН бр. 1/2018 - Рок за подношење понуда 20.02.2018. године ИСТЕКАО

21.11.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку фотокопир апарата, рачунарске и мрежне опреме, обликованан по партијама, ЈН бр. 30/2017. Рок за подношење понуда 29.11.2017. године ИСТЕКАО

21.11.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку за набавку тонера, обликованан по партијама, ЈН бр. 29/2017. Рок за подношење понуда 30.11.2017. године ИСТЕКАО

26.10.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку пакета за избеглице повратнике,ЈН бр.28/2017. Рок за подношење понуда 03.11.2017. године ИСТЕКАО

02.10.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуга ДДД по епидемиолошким индикацијама, ЈН бр. 27/2017. Рок за подношење понуда 10.10.2017. године ИСТЕКАО

09.09.2017.Извођење радова на адаптацији, санацији и промени намене објекта у Пландишту – фаза 1 - JN 26/2017. Рок за подношење понуда 19.09.2017. године ИСТЕКАО

31.08.2017.Набавка услуга –израда студија и анализа за потребе спровођења пројекта подршка систему управљања миграцијама у Републици Србији обликована по партијама - Рок за подношење понуда 07.09.2017. године ИСТЕКАО

01.08.2017.Извођење радова на адаптацији, санацији и промени намене објекта у Пландишту – фаза 1, редни број ЈН 24/2017. - Рок за подношење понуда 10.08.2017. године ИСТЕКАО

21.07.2017.Набавка услуга израде студија и анализа за потребе спровођења пројекта Подршка систему управљања миграцијама у Републици Србији, обликоване по партијама ЈН 16/2017. - Рок за подношење понуда 28.07.2017. године ИСТЕКАО

18.07.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуга одржавања и поправке возила са пратећим деловима и опремом, обликована по партијама, ЈН 23/2017. - Рок за подношење понуда 26.07.2017. године ИСТЕКАО

29.06.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуга ДДД по епидемиолошким индикацијама, JN 22/2017. - Рок за подношење понуда 07.07.2017. године ИСТЕКАО

08.06.2017.Набавка услуге-унос у базу статуса, JN 20/2017. - Рок за подношење понуда 16.06.2017. године ИСТЕКАО

01.06.2017.Израда техничке документације за објекте чији је корисник Комесаријат за избеглице и миграције, JN 21/2017. - Рок за подношење понуда 12.06.2017. године ИСТЕКАО

16.05.2017.Набавка пнеуматика и осталих делова за саобраћај ЈН 19/2017. - Нови рок за подношење понуда 26.05.2017. године ИСТЕКАО

08.05.2017.Јавна набавка - мале вредности радова за текуће одржавање стамбених јединица које су у власништву Републике Србије а дате су на коришћење Комесаријату за избеглице И миграције, редни број ЈН 18/2017. - Рок за подношење понуда 17.05.2017. године ИСТЕКАО

03.05.2017.Набавкa мале вредности за набавку услуга израде базе података у вези са азилом и миграцијама са одговарајућом обуком корисника и израда сајта, ЈН бр. 7/2017. - Рок за подношење понуда 15.05.2017. године ИСТЕКАО

27.04.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга превентивних лекарских прегледа запослених, ЈН бр. 17/2017. - Рок за подношење понуда 05.05.2017. године ИСТЕКАО

20.04.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуге уноса података у базу, ЈН бр. 15/2017. - Рок за подношење понуда 28.04.2017. године ИСТЕКАО

30.03.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга коришћења покретних тоалета, ЈН бр. 14/2017. - Рок за подношење понуда 07.04.2017. године ИСТЕКАО

27.03.2017.Набавка услуге прања постељине у центру за азил у Бањи Ковиљачи, JN 6-2017. - Рок за подношење понуда 04.04.2017. године ИСТЕКАО

22.03.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга дезинфекције и дезинсекције, JN 12/2017. - Рок за подношење понуда 30.03.2017. године ИСТЕКАО

14.03.2017.Набавка добара ситног потрошног материјала за ситне занатске поправке у центрима за азил и прихватно транзитним центрима,JN 5/2017. - Рок за подношење понуда 23.03.2017. године ИСТЕКАО

10.03.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку канцеларијског материјала,JN 11/2017. - Рок за подношење понуда 22.03.2017. године ИСТЕКАО

10.03.2017.Javna nabavka dobara pcela I kosnica sa opremom za izbeglice, IRL I povratnike, JN 13/2017. - Рок за подношење понуда 20.03.2017. године ИСТЕКАО

06.03.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга погребних предузећа, ЈН бр. 9/2017. - Рок за подношење понуда 14.03.2017. године ИСТЕКАО

06.03.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуге учења српског језика за лица којима је признато право на уточиште, ЈН бр. 10/2017. - Рок за подношење понуда 14.03.2017. године ИСТЕКАО

01.03.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга осигурања возила. ЈН бр. 8/2017. - Рок за подношење понуда 09.03.2017. године ИСТЕКАО

23.02.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услугa одржавањe хигијене у Центру за азил и вршење мањих занатских поправки ЈН бр. 4/2017. - Рок за подношење понуда 03.03.2017. године ИСТЕКАО

22.02.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку сетвеног репроматеријала за пролећну сетву семеног кукуруза, као помоћ избеглицама повратницима у земље порекла, ЈН бр. 3/2017 - Рок за подношење понуда 02.03.2017. године ИСТЕКАО

14.02.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услугa објављивања текстова у штампаном медију – једној дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србије ЈН бр. 1/2017. - Рок за подношење понуда 22.02.2017. године ИСТЕКАО

09.02.2017.Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услугa сређивање, сортирање и селектовање документације, за потребе Групе за документационе послове, писарницу и архиву Комесаријата за избеглице и миграције ЈН бр. 2/2017. - Рок за подношење понуда 17.02.2017. године ИСТЕКАО

01.12.2016.Позив и конкурсна документација за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга хотела ради одржавања радних састанака са имплементационим партнерима, запосленима и ангажованим лицима у Комесаријату, ЈН бр.18/2016 - Рок за подношење понуда 09.12.2016. године ИСТЕКАО

09.11.2016.Позив и конкурсна документација за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку геодетских услуга на територији Републике Србије, обликована по партијама, ЈН бр.17/2016 - Рок за подношење понуда 17.11.2016. године ИСТЕКАО

04.10.2016.Позив и конкурсна документација за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку пакета за избеглице повратнике,ЈН бр.16/2016 - Рок за подношење понуда 12.10.2016. године ИСТЕКАО

02.09.2016.Јавна набавка мале вредности за текуће одржавање стамбених јединица које су у власништву Републике Србије дате на коришћење Комесаријату за избеглице и миграције, редни број ЈН 15/2016. - Рок за подношење понуда 12.09.2016. године ИСТЕКАО

09.06.2016.Јавна набавка за набавку пнеуматика и осталог потрошног материјала за возила, редни број ЈН 13/2016. - Рок за подношење понуда 17.06.2016. године ИСТЕКАО

19.05.2016.Јавна набавка мале вредности добара пчела и кошница са опремом за избеглице, ИРЛ и повратнике, редни број ЈН 14/2016. - Рок за подношење понуда 31.05.2016. године ИСТЕКАО

14.04.2016.Jавна набавка мале вредности за набавку услуга превентивних лекарских прегледа запослених, редни број ЈН 12/2016. - Рок за подношење понуда 22.04.2016. године ИСТЕКАО

31.03.2016.Jавна набавка мале вредности за набавку добра садница као помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима у приватном смештају и повратницима, редни број ЈН 11/2016. - Рок за подношење понуда 08.04.2016. године ИСТЕКАО

24.03.2016.Jавна набавка мале вредности за набавку услуга прања постељине у Центру за азил у Бањи Ковиљачи, редни број ЈН 10/2016. - Рок за подношење понуда 01.04.2016. године ИСТЕКАО

14.03.2016.Jавна набавка мале вредности за набавку добара, опреме за транзитно прихватне центре oбликована по партијама, редни број ЈН 5/2016. - Рок за подношење понуда 25.03.2016. године ИСТЕКАО

14.03.2016.Jавна набавка мале вредности за набавку услуге погребних предузећа, редни број ЈН 9/2016. - Рок за подношење понуда 22.03.2016. године ИСТЕКАО

07.03.2016.Jавна набавка мале вредности за набавку услуга посредовањa при куповини авио карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања, обликована по партијама, редни број ЈН 8/2016. - Рок за подношење понуда 15.03.2016. године ИСТЕКАО

25.02.2016.Jавна набавка мале вредности за набавку добара сетвеног репроматеријала за пролећну сетву семеног кукуруза, као помоћ избеглицама повратницима у земље порекла, редни број ЈН 7/2016. - Рок за подношење понуда 04.03.2016. године ИСТЕКАО

18.02.2016.Jавна набавка мале вредности за набавку добара намештаја и инвентара за транзитно прихватне центре, редни број ЈН 4/2016. - Рок за подношење понуда 04.03.2016. године ИСТЕКАО

18.02.2016.Jавна набавка мале вредности за набавку услуга одржавања хигијене у Центру за азил и вршење мањих занатских поправки, редни број ЈН 6/2016. - Рок за подношење понуда 26.02.2016. године ИСТЕКАО

12.02.2016.Jавна набавка мале вредности за набавку услуге - унос података у базу статуса, редни број ЈН 3/2016. - Рок за подношење понуда 23.02.2016. године ИСТЕКАО

11.02.2016.Jавна набавка мале вредности за набавку услуге за сређивање, сортирање и селектовање документације, за потребе Групе за документационе послове, писарницу и архиву Комесаријата за избеглице и миграције, редни број ЈН 2/2016. - Рок за подношење понуда 19.02.2016. године ИСТЕКАО

11.02.2016.Jавна набавка мале вредности за набавку услуге - објављивања текстова у штампаном медију – једној дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србије, редни број ЈН 1/2016. - Рок за подношење понуда 19.02.2016. године ИСТЕКАО

17.12.2015.Jавна набавка мале вредности за набавку услуге - уговор о делу- менаџер пројекта са циљем постизања ефективног одговора на интензивиране миграционе токове, редни број ЈН 28/2015. - Рок за подношење понуда 25.12.2015. године ИСТЕКАО

01.12.2015.Jавна набавка мале вредности за набавку услуге - уговор о делу- менаџер пројекта са циљем постизања ефективног одговора на интензивиране миграционе токове, редни број ЈН 27/2015. - Рок за подношење понуда 09.12.2015. године ИСТЕКАО

12.11.2015.Jавна набавка мале вредности за набавку механизације за избеглице повратнике, редни број ЈН 26/2015. - Рок за подношење понуда 20.11.2015. године ИСТЕКАО

29.10.2015.Jавна набавка мале вредности за набавку услуга ревизије за извештај о реализацији пројекта Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), редни број ЈН 25/2015. - Рок за подношење понуда 06.11.2015. године ИСТЕКАО

22.10.2015.Jавна набавка мале вредности за набавку добара раднe одећe и обућe за потребе Комесаријата за избеглице и миграције, редни број ЈН 24/2015. - Рок за подношење понуда 06.11.2015. године ИСТЕКАО

08.10.2015.Jавна набавка мале вредности за набавку услуга ангажовања осигуравајуће куће за осигурање возила и запослених у Комесаријату за избеглице и миграције, обликована по партијама, редни број ЈН 23/2015. - Рок за подношење понуда 16.10.2015. године - Нови рок за подношење понуда 19.10.2015. године ИСТЕКАО

25.09.2015.Jавна набавка мале вредности за набавку услуга прања постељине за потребе прихватног центра за мигранте у Прешеву, редни број ЈН 22/2015. - Рок за подношење понуда 05.10.2015. године ИСТЕКАО

04.08.2015.Jавна набавка мале вредности за набавку добара тонера за прихватни центар за мигранте у Прешеву, редни број ЈН 21/2015. - Рок за подношење понуда 19.08.2015. године ИСТЕКАО

17.07.2015.Jавна набавка мале вредности за набавку пнеуматика и осталих делова за саобраћај, редни број ЈН 20/2015. - Рок за подношење понуда 27.07.2015. године ИСТЕКАО

24.06.2015.Jавна набавка мале вредности за набавку добара спорстке робе и опреме и предмета за разоноду за центре за азил, за партију 1. набавку добара спорстке робе и опреме, редни број ЈН 19/2015. - Рок за подношење понуда 03.07.2015. године ИСТЕКАО

26.05.2015.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добра спортске робе и опреме и предмета за разоноду за центре за азил, ЈН 18/2015 - Рок за подношење понуда 03.06.2015. године ИСТЕКАО

19.05.2015.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара, транспортних врећа за посмртне остатке, ЈН 17/2015 - Рок за подношење понуда 27.05.2015. године ИСТЕКАО

11.05.2015.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за истраживање јавног мњења на тему перцепције локалне средине о тражиоцима азила, ЈН 16/2015 - Рок за подношење понуда 19.05.2015. године ИСТЕКАО

30.04.2015.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара материјала за радионице у центрима за азил, ЈН 14/2015 - Рок за подношење понуда 11.05.2015. године ИСТЕКАО

30.04.2015.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку пчела и кошница за избеглице, ИРЛ и повратнике., ЈН 15/2015 - Рок за подношење понуда 08.05.2015. године ИСТЕКАО

16.04.2015.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку садница као помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима у приватном смештају и повратницима, ЈН 13/2015 - Рок за подношење понуда 24.04.2015. године ИСТЕКАО

09.04.2015.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге израде филма о тражиоцима азила, ЈН 12/2015 - Рок за подношење понуда 20.04.2015. године ИСТЕКАО

08.04.2015.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара пакета за избеглице повратнике, ЈН 11/2015 - Рок за подношење понуда 16.04.2015. године ИСТЕКАО

17.03.2015.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга прања постељине у Центру за азил у Бањи Ковиљачи, ЈН 10/2015 - Рок за подношење понуда 25.03.2015. године ИСТЕКАО

16.03.2015.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара одеће и обуће за лица у Центрима за азил, ЈН 9/2015 - Рок за подношење понуда 27.03.2015. године ИСТЕКАО

04.03.2015.Набавка услуга посредовања при куповини авионских карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања обликована по партијама: партија 1. за потребе програмске активности 0013 и партија 2. за потребе програмске активности 0014- Комисија за нестала лица, ЈН 8/2015 - Рок за подношење понуда 12.03.2015. године ИСТЕКАО

26.02.2015.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга прикупљања и сређивања документације, информација о несталим лицима у оружаним сукобима од 1991-1995. године, ЈН 7/2015 - Рок за подношење понуда 06.03.2015. године ИСТЕКАО

25.02.2015.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга погребних предузећа, обликована у две партије, ЈН 6/2015 - Рок за подношење понуда 05.03.2015. године ИСТЕКАО

12.02.2015.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за унос података у базу статуса, ЈН 5/2015 - Рок за подношење понуда 20.02.2015. године ИСТЕКАО

12.02.2015.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга одржавањe хигијене у Центру за азил и вршење мањих занатских поправки, ЈН бр. 3/2015 - Рок за подношење понуда 20.02.2015. године ИСТЕКАО

11.02.2015.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге за сређивање, сортирање и селектовање документације, за потребе Групе за документационе послове, писарницу и архиву Комесаријата за избеглице и миграције, ЈН бр. 4/2015 - Рок за подношење понуда 19.02.2015. године ИСТЕКАО

05.02.2015.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга посредовања при куповини авионских карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања обликована по партијама: партија 1. за потребе програмске активности 0013 и партија 2. за потребе програмске активности 0014- Комисија за нестала лица, ЈН бр. 2/2015 - Рок за подношење понуда: 13.02.2015. године ИСТЕКАО

05.02.2015.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга објављивања текстова у штампаном медију – једној дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србије, ЈН бр. 1/2015 - Рок за подношење понуда: 13.02.2015. године ИСТЕКАО

01.12.2014.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге ревизије за извештај о реализацији Пројекта реализованог из донаторских средстава Амбасаде Велике Британије, ЈН бр. 30/2014 - Рок за подношење понуда: 09.12.2014. године ИСТЕКАО

10.11.2014.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, набавка архитектонских ускуга услуга премера по партијама, ЈН бр. 5/2014 - Рок за подношење понуда: 13.11.2014. године ИСТЕКАО

06.11.2014.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге ревизије за извештај о реализацији Пројекта реализованог из донаторских средстава Амбасаде Норвешке, ЈН бр. 29/2014 - Рок за подношење понуда: 14.11.2014. године ИСТЕКАО

06.11.2014.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку добара пакета за избеглице повратнике, ЈН бр. 22/2014 - Рок за подношење понуда: 14.11.2014. године ИСТЕКАО

04.11.2014.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку новогодишњих пакетића за децу избеглица и интерно расељених лица, смештену у колективним центрима и приватном смештају, ЈН бр. 28/2014 - Рок за подношење понуда: 12.11.2014. године ИСТЕКАО

21.10.2014.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку добара опреме, ЈН бр. 27/2014 - Рок за подношење понуда: 29.10.2014. године ИСТЕКАО

21.10.2014.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуге израде филма о тражиоцима азила, ЈН бр. 26/2014 - Рок за подношење понуда: 30.10.2014. године ИСТЕКАО

09.10.2014.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, за набавку услуга осигурања возила и запослених у Комесаријату за избеглице и миграције, обликоване по партијама: партија 1. Осигурање возила Комесаријата за избеглице и миграције и партија 2. Осигурање запослених у Комесаријату за избеглице и миграције, ЈН бр. 25/2014 - Рок за подношење понуда: 24.10.2014. године ИСТЕКАО

29.09.2014.Позив и конкурсна документација за спровођење јавне набавке мале вредности, за набавку услуге информисања јавности штампе билтена за потребе реадмисаната и осталих миграната, ЈН бр. 21/2014 - Рок за подношење понуда: 08.10.2014. године ИСТЕКАО

29.09.2014.Позив и конкурсна документација за спровођење јавне набавке мале вредности, за набавку добaра врећа за транспорт посмртних остатака на локалитету – каменолом у селу Рудница, општина Рашка, ЈН бр. 24/2014 - Рок за подношење понуда: 07.10.2014.ИСТЕКАО

15.09.2014.Позив и конкурсна документација за спровођење јавне набавке мале вредности, за набавку добара, и то садница које ће се делити избеглицама и интерно расељеним лицима у приватном смештају, као и повратницима, ЈН бр. 20/2014 - Рок за подношење понуда: 23.09.2014.ИСТЕКАО

12.09.2014.Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара механизације за избеглице повратнике, ЈН бр. 23/2014 - Рок за подношење понуда: 22.09.2014.ИСТЕКАО

07.08.2014. Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности наруџбеницом, за набавку добара столова за обдукцију на локалитету - каменолом у селу Рудница, општина Рашка, ЈН бр. 4/2014 - Рок за подношење понуда: 12.08.2014.ИСТЕКАО

05.08.2014. Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности наруџбеницом, за набавку услуга закупа покретних тоалета на локалитету - каменолом у селу Рудница, општина Рашка, ЈН бр. 3/2014 - Рок за подношење понуда: 12.08.2014.ИСТЕКАО

04.08.2014. Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности наруџбеницом, за набавку добара рачунарске опреме и документација за подношење понуда, ЈН бр. 2/2014 - Рок за подношење понуда: 08.08.2014.ИСТЕКАО

01.08.2014. Позив за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности наруџбеницом, за набавку услуга закупа канцеларијског контејнера на локалитету - каменолом у село Рудница, општина Рашка, ЈН бр. 1/2014 - Рок за подношење понуда: 06.08.2014.ИСТЕКАО

30.06.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку услуге штампање билтена ради информисања јавности за потребе реадмисаната и осталих миграната, ЈН бр. 18/2014 - Рок за подношење понуда: 07.07.2014.ИСТЕКАО

25.06.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку добра садница као помоћ избеглицама и ИРЛ у приватном смештају и повратницима, ЈН бр. 17/2014 - Рок за подношење понуда: 07.07.2014.ИСТЕКАО

20.05.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку пчела и кошница за избеглице, интерно расељена лица и повратнике, ЈН бр. 19/2014 - Рок за подношење понуда: 30.05.2014.ИСТЕКАО

29.04.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку услуга пружања бесплатне правне и психосоцијалне помоћи тражиоцима азила, ЈН бр. 16/2014 - Рок за подношење понуда: 07.05.2014.ИСТЕКАО

17.04.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку добара опреме, ЈН бр. 15/2014 - Рок за подношење понуда: 28.04.2014.ИСТЕКАО

19.03.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку услуга прања постељине у Центру за азил у Бањи Ковиљачи, ЈН бр. 14/2014 - Рок за подношење понуда: 27.03.2014.ИСТЕКАО

18.03.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку добара одеће и обуће за лица у Центрима за азил, ЈН бр. 13/2014 - Рок за подношење понуда: 26.03.2014.ИСТЕКАО

14.03.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке за набавку услуге погребних предузећа, ЈН бр. 10/2014 - Рок за подношење понуда: 24.03.2014.ИСТЕКАО

12.03.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке за набавку добара осталих делова за саобраћај - шифра из општег речника 34300000 - делови и прибор за возила и њихове моторе, ЈН бр. 12/2014 - Рок за подношење понуда: 24.03.2014.ИСТЕКАО

10.03.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку добара канцеларијског материјала, ЈН бр. 11/2014 - Рок за подношење понуда: 21.03.2014.ИСТЕКАО

06.03.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку услуга прикупљања и сређивања документације, информација о несталим лицима у оружаним сукобима на подручју Републике Хрватске у периоду од 1991-1995.године., ЈН бр. 9/2014 - Рок за подношење понуда: 17.03.2014.ИСТЕКАО

04.03.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку добра електричне енергије за потребе Центра за азил у Бањи Ковиљачи, ЈН бр. 4/2014 - Рок за подношење понуда: 11.03.2014.ИСТЕКАО

21.02.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за избор извођача радова на поправци кровног покривача ради заштите од прокишњавања стамбених јединица у Ковачици, ЈН бр. 8/2014 - Рок за подношење понуда: 03.03.2014.ИСТЕКАО

14.02.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за набавку услуге - унос података у базу статуса, ЈН бр. 7/2014 - Рок за подношење понуда: 24.02.2014.ИСТЕКАО

13.02.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за набавку услуга ревизије за извештај о реализацији пројекта Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), ЈН бр. 6/2014 - Рок за подношење понуда: 26.02.2014.ИСТЕКАО

11.02.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за набавку услуга одржавањe хигијене и вршење мањих занатских поправки у Центру за азил у Бањи Ковиљачи, ЈН бр. 3/2014 - Рок за подношење понуда: 19.02.2014.ИСТЕКАО

06.02.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за набавку услуга објављивања текстова у штампаном медију - једној дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србија, а за потребе комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, ЈН бр. 2/2014 - Рок за подношење понуда: 14.02.2014.ИСТЕКАО

06.02.2014. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за набавку услуга посредовања при куповини авионских карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у иностранство, обликоване по партијама, ЈН бр. 1/2014 - Рок за подношење понуда: 19.02.2014.ИСТЕКАО

09.12.2013. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за набавку услуга, израде система за електронску евиденцију лица смештених у центрима за азил и прикупљања података о пруженим услугама у свој систем пословања и подршка, ЈН бр. 35/2013 - Рок за подношење понуда: 20.12.2013.ИСТЕКАО

02.12.2013. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за извођача радова на санацији последица пожара на кућама број 1 и 2 у избегличком насељу "Стари Дољевац" у Дољевцу, ЈН бр. 34/2013 - Рок за подношење понуда: 10.12.2013.ИСТЕКАО

12.11.2013. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за набавку услуга хотела ради одржавања конференције и регионалних састанака са повереницима за избеглице и пројектним партнерима, ЈН бр. 33/2013 - Рок за подношење понуда: 20.11.2013.ИСТЕКАО

08.11.2013. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку зa јавну набавку мале вредности за набавку добра механизације за избеглице повратнике, ЈН бр. 32/2013 - Рок за подношење понуда: 18.11.2013.ИСТЕКАО

07.11.2013. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за избор извођача радова на санацији последица пожара на кућама број 1 и 2 у избегличком насељу "Стари Дољевац" у Дољевцу, ЈН бр. 31/2013 - Рок за подношење понуда: 15.11.2013.ИСТЕКАО

04.11.2013. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку новогодишњих пакетића за децу избеглица и расељених лица, смештену у колективним центрима и приватном смештају, број ЈН: 30/2013 - Рок за подношење понуда: 15.11.2013.ИСТЕКАО

23.10.2013. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добра хигијенских пакета за избегла и интерно расељена лица смештена у колективним центрима и установама социјалне заштитe, ЈН бр. 29/2013 - Рок за подношење понуда: 31.10.2013.ИСТЕКАО

22.10.2013. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – опреме за комуникацију у систему преноса података, ЈН бр. 28/2013 - Рок за подношење понуда: 29.10.2013.ИСТЕКАО

11.10.2013. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга пружања бесплатне правне помоћи тражиоцима азила - Рок за подношење понуда: 21.10.2013.ИСТЕКАО

26.09.2013. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга осигурања возила и запослених у Комесаријату за избеглице и миграције, обликовану по партијама: Партија 1. Осигурање возила Комесаријата за избеглице и миграције и Партија 2. Осигурање запослених у Комесаријату за избеглице и миграције - Рок за подношење понуда: 08.10.2013.ИСТЕКАО

11.09.2013. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга ангажовања oмлaдинскe зaдругe, ЈН бр. 25/2013 - Рок за подношење понуда: 19.09.2013.ИСТЕКАО

05.09.2013. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку услуга посредовања при куповини авионских карата и резервацији хотелсkог смештаја за службена путовања у иностранство, јн 24/2013 - Рок за подношење понуда: 13.09.2013.ИСТЕКАО

10.07.2013. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку услуга физичко – техничког обезбеђења имовине Комесаријата за избеглице и миграције – објекта у Пландишту - Рок за подношење понуда: 18.07.2013. ИСТЕКАО

25.06.2013. Позив и конкурсна документација за достављање понуда у поступку јавне набавке, мале вредности, за набавку услуга објављивања текстова (јавних позива, ранг листи за доделу станова и обавештења) у штампаном медију – једној дневној новини која се дистрибуира на целој територији Републике Србије, а за потребе Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије - Рок за подношење захтева и пратеће документације: 03.07.2013. ИСТЕКАО

English
корисничко име
лозинка

Нисте пријављени.
Линкови
АЗИЛ
Flood Relief
Dnevnik krize
Пружимо им руку
EU podrška upravljanju migracijama
Регионални Стамбени Пројекат
Медији о РСП-у
Изводи из штампе
Статистика
Информатор о раду Комесаријата за избеглице
Закон о управљању миграцијама
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
Информације о градовима/општинама
Влада Републике Србије
Кодекс понашања државних службеника
IOM - Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije
2007-2015 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.