Састав
Владимир Цуцић Владимир Цуцић
Комесар

Рођен је 1959. године у Београду, где је завршио Шесту београдску гимназију-друштвени смер и дипломирао на факултету Политичких наука на ДП смеру .

 

Има вишегодишње радно искуство у раду са избегличком и расељеничком популацијом. Био је саветник за политику развоја у Министарству рада и социјалне политике; старији аналитичар у Центру за истраживање миграција.

 

У Координационом центру за Косово и Метохију Србије и Црне Горе и Републике Србије радио је као: руководилац Службе координације, руководилац српског дела преговарачког тима за израду Протокола о добровољном и организованом повратку на Косово и Метохију, руководилац српског дела Радне групе за повратак на Косово и Метохију, и као руководилац сектора за повратак.

 

Био је председник Комитета у Комитету за помоћ и заштиту права ратом погођених лица. Шеф Канцеларије Комисије за Србију у Commission For Real Property Claims of Displaced Persons and Refugees (Dayton Peace Agreement Anex 7);

 

Био је помоћник и саветник комесара, као и секретар Комесаријата у Комесаријату за избеглице Републике Србије.

 

У оквиру USAID – SCOPES програма био је предавач о организовању и деловању у ванредним ситуацијама;

 

У Штабу за прихват и збрињавање избеглица Владе Републике Србије радио је као: руководилац српског дела преговарачког тима за израду Протокола о добровољном и организованом повратку у Републику Хрватску, као руководилац српског дела Радне групе за повратак у Републику Хрватску, и као официр за везу са штабовима за прихват и збрињавање у комесаријатима за избеглице Владе Републике Српске и Владе Републике Српске Крајине.

 

Био је члан мешовите југословенско-хрватске комисије за примену члана 7. Споразума о нормализацији односа и руководилац југословенског дела комисије за питања израде Протокола о добровољном и организованом повратку у Републику Хрватску.

 

Стручна усавршавања:

2004. USA International Visitor Program :

Избеглиштво, интерно расељење, илегалан рад и азиланти – једномесечни курс

2005. Институт за интернационално право у Сан Рему :

Први светски семинар о питањима интерног расељења

2008. UNFPA – Минск :

Семинар о популационој политици и методима пописа становништва

 

Јула месеца 2008. године Влада Републике Србије га поставља за Комесара за избеглице.

 

Говори енглески језик. Ожењен је, отац је троје деце.


Светлана Велимировић Светлана Велимировић
Заменик комесара

Рођена је 1967. године у Београду. Завршила Mедицински факултет Универзитета у Београду. 2001. године стекла стручно звање специјалисте опште медицине. Има положен стручни испит за докторе медицине и за рад у државним органима.

 

Већи део радног стажа провела у Комесаријату за избеглице Републике Србије на месту самосталног саветника за праћење остваривање права из области здравствене заштите. Предлагала пројекте за збрињавање избеглица са здравственим проблемима. Сарађивала са међународним, домаћим, владиним и невладиним организацијама. Учествовала у програмирању и формулацији пројеката за предприступне фондова Европске Уније.

 

Током целе професионалне каријере непосредано је радила са странкама у решавању њихових појединачних проблема, као и проблема група.

 

Јула месеца 2008. године Влада је поставља за помоћника комесара, а марта 2009. године за заменика комесара.

 

Говори енглески језик.

 


Данијела Поповић-Роко Данијела Поповић-Роко
Помоћник комесара за опште, правне и кадровске послове

Рођена је 1972. године у Београду, где је завршила Пету београдску гимназију. Дипломирала је права на Правном факултету, а похађала Међународно привредно право на Централном Европском Универзитету у Будимпешти.

 

Има богато радно искуство у раду са избегличком популацијом. Била је заменик шефа канцеларије у  Комисији за имовинске захтеве расељених лица и избеглица за Републику Србију, која је формирана на основу Дејтонског споразума.

 

Радила је као правни саветник у Секретаријату  за израду  Националне Стратегије за решавање питања избеглих и интерно расељених лица, који је формирала Влада Републике Србије, а подржали УНХЦР и УНДП.

 

Била је помоћник координатора регионалне канцеларије за питања расељених лица и избеглица у Бироу за становништво и миграције америчке владе. Као правни саветник радила је у Секретаријату за спровођење Националне Стратегије за реформу правосуђа при Министарству Правде. Радила је и у Програму за развој УН-а као Координатор пројекта за помоћ  расељеним лицима.

 

Јула месеца 2008. године Влада је поставља за помоћника комесара.

 

Говори енглески и италијански језик. Удата је и мајка је двоје деце.


Иван Гергинов Иван Гергинов
Помоћник комесара за прихват, збрињавање, повратак и интеграцију избеглица

Рођен је 08. новембра 1965. године у Ечкој, код Зрењанина. Завршио је Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитета у Новом Саду где је стекао стручно звање дипломираног инжењера производног менаџмента.

 

Има дугогодишње радно искуство у раду са избеглицама и расељеним лицима. Био је члан, потом и координатор окружног штаба за прихват и збрињавање избеглица у Средњо-банатском округу.

 

Био је вођа тима приликом регистрације гласача из Босне и Херцеговине за гласање ван земље на територији Савезне Републике Југославије 1997. године.

 

У Комисији за имовинске захтеве расељених лица и избеглица, формиране на основу дејтонског споразума - Анекс 7, радио је од 1998. до 2003. године као инфоадминистратор и руководилац мобилног тима.

 

Од 2003. до 2005. године радио је као шеф канцеларије Комитета за помоћ и заштиту права ратом погођених лица у Новом Саду, пројекат „Расељени у Србији: Опоравак кроз увећан приступ економским приликама и легалним правима“.

 

Марта месеца 2009. године Влада Републике Србије поставља га за помоћника комесара.

 

Говори енглески језик. Ожењен је и отац троје деце.


Организациона структура Комесаријата за избеглице Републике Србије
Организациона структура Комесаријата за избеглице Републике Србије
English
корисничко име
лозинка

Нисте пријављени.
Линкови
АЗИЛ
Flood Relief
Dnevnik krize
Пружимо им руку
EU podrška upravljanju migracijama
Регионални Стамбени Пројекат
Медији о РСП-у
Изводи из штампе
Статистика
Информатор о раду Комесаријата за избеглице
Закон о управљању миграцијама
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
Информације о градовима/општинама
Влада Републике Србије
Кодекс понашања државних службеника
IOM - Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije
2007-2015 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.