О регионалном процесуО РЕГИОНАЛНОМ ПРОЦЕСУ

 

На Дијалогу о дуготрајним избегличким кризама са Високим комесаром за избеглице Уједињених Нација, у Женеви у децембру 2008. године, на којем је учествовала наша делегација на високом нивоу, представљени су проблеми са којима се сусреће избегличка популација у Републици Србији. Пошто је Република Хрватска износила званичан став да је Сарајевски процес завршен и сва отворена питања решена, Република Србија је преко дипломатско конзуларних представништава, у више од 80 држава, апеловала за помоћ у решавању низа проблема упутивши Non paper у којем су наведени проблеми које имају избеглице у остваривању права у Републици Хрватској. Те исте године Високи комесар УН за избеглице уврстио је Републику Србија на листу од пет земаља са дуготрајном избегличком кризом у свету, као и земљу са највећим бројем избеглица и расељених лица у Европи.

Уз интезивну дипломатску активност и помоћ међународне заједнице, нарочито УНХЦР-а, ОЕБС-а, Европске комисије, Савета Европе и САД, у марту 2010. године, одржана је Регионална Министарска конференција у Београду, чиме је отпочео процес регионалне сарадње у проналажењу трајних решења за проблеме избеглих лица.

Регионална конференција "Трајна решења за избегла и интерно расељена лица - сарадња држава региона", Београд. 25. март 2010.г.

На конференцији су министри спољних послова Федерације Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Црне Горе и Републике Србије издали заједничко саопштење, а Међународне организације (ЕУ, ОЕБС, УНХЦР и Савет Европе) су потписале заједнички документ као подршку процесу у коме се отворена питања и које треба решити, као што су одузета станарска права, пензије, нерешени захтеви за обнову, узурпирана пољопривредна земљишта, економска одрживост повратка, итд.

Као резултат Конференције одржано је шест билателарних техничких састанака између Републике Србије и Републике Хрватске с циљем размене података релевантних за утврђивање стања и потреба избегличке популације.

Одржани билатерални технички састанци су били усмерени на прикупљање и размену података релевантних за утврђивање стања и потреба избеглица ради проналажења решења, а у складу са матрицом дефинисаном и предложеном од стране УНХЦР-а. УНХЦР је такође извршио упоређивање база података повратника у Републику Хрватску и избеглица у Републици Србији, у циљу консолидовања статистике. Након размене података, УНХЦР је израдио извештај о процесу и резултатима размене података. Одржано је и десет регионалних експертских састанака све четири државе са циљем израде пројеката за помоћ најугроженијим лицима.

Паралелно са одржавањем билатералних техничких састанака између институција Републике Србије и Републике Хрватске, одржавани су састанци на вишим нивоима. У току председничких посета постигнути су договори о принципима решавања питања избеглица, укључујући неопходност да Републике Хрватска унапреди свој програм стамбеног збрињавања намењен онима који се враћају. Два председника су се сложила да на донаторској конференцији треба као резултат регионалног пројекта приказати све потребе избеглица за стамбеним решењима. На основу Закључка Владе о прихватању Предлога мера за решавање проблема избеглица у Републици Србији 05. Бр: 019-9265/2010, од 9. децембра 2010. године, пројекат Републике Србије, који је првобитно био оријентисан на решавање проблема лица смештених у колективним центрима и најугроженијих лица, а у складу с препорукама међународне заједнице и договором Србије и Хрватске, проширен је и на остала лица у потреби за стамбеним решењем (укључујући и она која нису остварила своја имовинска и станарска права).

На техничком састанку 18. априла 2011. године у Бриселу, организованом од стране ЕУ (Пјер Мирел Санино) и УНХЦР (Специјални изасланик ВКИ УН Бијлвелд), земље учеснице процеса представиле су проширени заједнички пројекат у складу са препорукама. Реакције ЕУ, главног потенцијалног донатора, биле су негативне у смислу укупне висине тражених средстава, те је оцењено да је потребно ограничавање корисника искључиво на угрожене категорије у циљу смањивања укупне вредности регионалног пројекта, као и сагласност и напредак по осталим отвореним питањима као што је питање права из пензијског осигурања. УНХЦР је на истом састанку предложио одржавање министарске конференције где би четири државе потписале декларацију којом би се потврдило да су сви отворени проблеми у вези са избегличком популацијом решени. Тиме би се избегличко поглавље у региону затворило, а декларација би послужила као подстицај за организовање донаторске конференције.

У оквиру састанка у Бриселу договорено је да се формирају додатне експертске радне групе у циљу разматрања и напретка у значајним питањима овог процеса: радна група која се бави питањима цивилног статуса и прибављања докумената коју води Црна Гора, за радну групу за утврђивање механизама финансирања и управљања фондовима задужена је Србија, радну групу за израду Декларације води Црна Гора, а за радну групу за информисање задужена је Хрватска. У периоду од бриселског састанка одржана су четири билатерална састанка делегација Републике Србије и Републике Хрватске о питањима доспелих, а неисплаћених пензија и конвалидације радног стажа за пензионере из Републике Хрватске. Даљи напредак по овим питањима у вези је и са добијањем података из Републике Хрватске. У рад ове групе укључиће се и међународни експерти.

У Бечу је 16. јуна 2011. године презентован заједнички пројекат (презентација: Joint Program for Durable Solutions for Refugees and Internally Displace Persons - Regional Cooperation, Владе Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Црне Горе и Републике Србије). Србија се у исказивања потреба у свом пројекту руководила подацима из Анализе стања и потреба из 2008. године и подацима из Анкете о бившим носиоцима станарског прва, па је затражила 302 милиона евра за решавање стамбених потреба за 16.780 породица у потреби (око 45.000 лица). Усаглашени регионални пројекат је вредан 584 милиона евра. Такође је договорено да ће на донаторској конференцији бити представљене и стамбене потребе избеглица које нису укључене у регионални пројекат.

Дана 7. новембра 2011. године одржана је Прегледна министарска конференција у Београду током које је потписана Заједничка Декларација.

Донаторска конференција је одржана 24. априла 2012. године у Сарајеву. За сада је прикупљено 300 милиона евра за решавање проблема најугроженијих избеглица у региону. Наставиће се са прикупљањем средстава, а имплементација је предвиђена током следећих пет година.

Након одржавања донаторске конференције започето је са активностима на припреми пројеката који ће бити финансирани средствима донаторског фонда и успостављању механизама неопходних за њихово успешно спровођење. У циљу припреме предлога пројеката, у Републици Србији спроведено је евидентирање стамбених потреба најугроженијих избеглица. Утврђене су стамбене потребе и пожељна стамбена решења за 13.486 избегличких породица. Новембра 2012. године је одржан први састанак Управног одбора Регионалног програма за стамбено збрињавање избеглица којим је отпочело спровођење Регионалог стамбеног програма. Република Србија је, у предвиђеном року, у јануару 2013. године поднела предлог потпројекта Банци за развој Савета Европе, укупне вредности 2.215.500 евра. Њиме је предвиђено решавање стамбених потреба 195 избегличких породица кроз доделу пакета грађевинског материјала за завршетак започетог и адаптацију неусловног стамбеног објекта и донацију и постављање монтажних кућа. Скупштина донатора Регионалног стамбеног фонда је 8. априла 2013. године одобрила први потпројекат Републике Србије. Истовремено, одобрени су и пројекти партнерских земаља укупне вредности око седам милиона евра, за решавање стамбених потреба корисника у све четири земље.

У складу са динамиком предлагања пројеката, који је утврдила Банка за развој Савета Европе, Република Србија је у јуну 2013. године поднела и други потпројекат РСП-а, укупне вредности 13.062.936 евра. Пројекат предвиђа изградњу 200 стамбених јединица, донацију и постављање 120 монтажних кућа, донацију 300 пакета грађевинског материјала и откуп 250 домаћинстава са окућницом. Очекује се да ће други потпројекат бити одобрен у октобру 2013. године.

Паралелно са припремама за спровођење Регионалног програма настављен је дијалог билатералних и мултилатералних радних група, успостављених у оквиру процеса регионалне сарадње, за решавање преосталих отворених питања. То су доспеле, а неисплаћене пензије хрватским држављанима који су избегли у Србију. У периоду од септембра 2012. године до јануара 2013. године, одржана су четири састанка замаља учесница регионалног процеса са представницима Банке за развој савета Европе и међународне заједнице (ЕУ, УНХЦР, ОЕБС и БПРМ Амбасаде САД-а), током којих су разматрана питања од значаја за успешну реализацију програма. Током 2013. године одржана су четири састанка Регионалног координационог форума који чине представници партнерских земаља, међународне заједнице и Банке за развој Савета Европе, са циљем наставка ангажовања свих заинтересованих страна на припреми за спровођење РСП-а и остваривање додатног напретка у решавању преосталих отворених питања у оквиру процеса регионалне сарадње.

Београд је 12. јула 2013. године био домаћин другог састанка Управног одбора и треће Скупштине донатора Регионалног стамбеног програма. Домаћин састанка је био др Јован Кркобабић, потпредседник Владе и министра рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије. Састанку су присуствовали следећи чланови управног одбора: Дамир Љубић, министар за људска права и избеглице Босне и Херцеговине, Мирела Поповић Станић, представница Уреда Владе РХ за стамбено збрињавање, Предраг Бошковић, министар рада и социјалног старања Црне Горе, Јост Кортеа, заменик генералног директора за проширење Европске комисије, Ен Ричард, помоћница државног секретара за становништво, избеглице и миграције САД-а, амбасадор Петер Буркхард, шеф Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, Венсан Кошетел, директор канцеларије УНЦХР-а за Европу и Миколај Довгељевич, потпредседник Банке за развој Савета Европе.

Чланови Управног одбора Регионалног стамбеног програма похвалили су остварени напредак на припремама за спровођење програма и успостављање управљачких структура којима је земаљама региона обезбеђена водећа улога у спровођењу програма и блиска сарадња са међународном заједницом. Полазећи од великог броја угрожених избеглица у региону чланови Управног одбора су позвали све учеснике у програму да уложе максималне напоре како би што већи број избеглица у потреби решио најважније егзистенцијално питање.

Управни одбор је такође најавио да би нова рунда прикупљања недостајућих новчаних средстава требало да почне најкасније 2014. године.

Рaсписивaњeм jaвних пoзивa зa избoр кoрисникa првог таласа РСП-а, којима ће бити додељено 70 мoнтaжних кућa и 125 пaкeтa грaђeвинскoг мaтeриjaлa, пoчeлo je спрoвoђeњe Регионалног стамбеног пројекта Републике Србије.

Одмах након расписивања јавних позива кренула је свеобухватна информативна кампања током које су избеглице у 21 општини/граду информисане о свим детаљима конкурса. Представници Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије обишли су током септембра 2013. године све грaдoвe и општине у којима ће се додељивати монтажне куће и пакети грађевинског материјала у оквиру првoг пoтпрojeктa Рeгиoнaлнoг прojeктa Србиje, одржали презентације пројекта, поделили промотивне брошуре потенцијалним корисницима и појаснили им како да се пријаве.

Током информативне кампање промотивни филм о Регионалном стамбеном програму емитован је на Радио Телевизији Србије и бројним локалним телевизијама широм Србије.

Крајем септембра 2013. године Република Србија је поднела и трећи потпројекат РСП-а, укупне вредности 13.005.871 евра, а који ће омогућити израдњу 235 станова, донацију 80 монтажних кућа, 350 пакета грађевинског материјала и откуп 50 домаћинстава са окућницом. Након одобрења од стране скупштине донатора, пројекат ће се спроводити на територији града Београда.

25. октобра 2013. потписан је Оквирни споразум између Републике Србије и Банке за развој савета Европе (ЦЕБ) о спровођењу Регионалног стамбеног програма.

Споразум који су потписали потпредседник Владе Републике Србије и министар рада, запошљавања и социјалне политике др Јован Кркобабић, и вицeгувeрнeр Бaнкe зa рaзвoj Сaвeтa Eврoпe Миколај Довгилевиц, омогућиће непосредно спровођење РСП-а, а Србија је прва учесница у Програму у којој ће Оквирни споразум ступити на снагу.

У Пaризу је 6. децембра 2013. oдржaн трeћи сaстaнaк Упрaвног oдбoрa Рeгиoнaлнoг стaмбeнoг прoгрaмa (РСП) и пети сaстaнaк Скупштинe дoнaтoрa Фoндa РСП.

Скупштинa дoнaтoрa изaбрaлa je нoвoг копредседавајућег зa наредних 12 мeсeци. Сjeдињeњe Америчке Држaвe прeпустићe тo мeстo Швајцaрскoj, кoja ћe, зajeднo с Eврoпскoм кoмисиjoм, копредседавати Упрaвним oдбoрoм РСП-a и Скупштинoм дoнaтoрa Фoндa РСП у 2014. гoдини. Сjeдињeнe Држaвe ћe и убудућe имaти aктивну улoгу у РСП-у.

Скупштинa дoнaтoрa je oдoбрилa трећи талас пројектних предлога. Реч је о двa нoвa прojeктa кojи ћe бити финaнсирaни из Фoндa РСП-a: бeспoврaтнa срeдствa у изнoсу oд 4,3 милиона еврa бићe дoдeљeнa зa куповину 101 стaнa зa бившe нoсиоце стaнaрскoг прaвa и стaнoвникe кoлeктивних цeнтaрa у Рeпублици Хрвaтскoj, као и 11 милионa еврa бeспoврaтних срeдстaвa зa oсигурaњe трajних стaмбeних рeшeњa у мeстимa лoкaлнe интeгрaциje зa 715 избeгличких породица у Рeпублици Србиjи, крoз чeтири рaзличитa мoдeлa стaмбeнoг збрињaвaњa. Tимe je у 2013. години oдoбрeнo 12 прojeкaтa укупнe врeднoсти 61 милион еврa. Њихoво реализовање трeбaло би да oмoгући oдрживa стaмбeнa рeшeњa зa вишe oд 8.000 рaњивих избeглицa и рaсeљeних oсoбa у чeтири пaртнeрскe држaвe РСП-a (Бoснa и Хeрцeгoвинa, Црнa Гoрa, Рeпубликa Хрвaтскa и Рeпубликa Србиja).

На састанку је констатовано да је током 2013. године oствaрeн низ вeликих пoмaкa кaкo би сe нaстaвилa имплементација у дoбрo припрeмљeнoм oкружeњу, чимe сe oмoгућилo пaртнeрским држaвaмa дa oдмaх aпсoрбују знaчajaн изнoс вeћ oдoбрeних бeспoврaтних срeдстaвa – 61 милион еврa, oд чeгa 15 милионa зa БиХ, 12 милионa зa Хрвaтску, 10 милионa зa Црну Гoру и 24 милионa зa Србиjу.

Упрaвни oдбoр РСП-a oбaвeштeн je дa je у Фoнду РСП-a трeнутнo oкo 67 милионa еврa, тe дa сe oчeкуje дa у 2014. будe уплaћeнo дoдaтних 42 милионa еврa.

14. марта 2014. Бранко Ружић, национални координатор за ИПА пројекте и министар без портфеља, потписао је са Развојном банком Савета Европе Уговор о донацији.

Овај споразум вредан 1.993.000 евра омогућиће имплементацију првог потпројекта у Србији. Он ће омогућити трајно стамбено збрињавање за 195 породица у Србији и то додељивањем 70 монтажних кућа и 125 пакета грађевинског материјала.

Потписивање првог Уговора о донацији је важан корак напред и омогућиће Развојној банци Савета Европе да почне да исплаћује финансијска средства, а српским институцијама да покрену тендере.

Четврти састанак Управног одбора Регионалног стамбеног програма (РСП) одржан је 23. јуна 2014. у Министарству иностраних и европских послова Републике Хрватске у Загребу.

Била је ово прилика да донатори, земље учеснице у Програму и међународни актери сумирају остварене конкретне напретке на терену, односно радове на пројекту одобреном у априлу 2013. за изградњу зграде за 29 угрожених породица у Кореници у Републици Хрватској.

Донатори су похвалили земље учеснице у Програму за остварен напредак. Истакнуто је да је током протеклих 12 месеци Регионални стамбени програм напредовао из припремне у фазу имплементације и да је Скупштина донатора одобрила укупно 12 пројеката током 2013. године у вредности од 61 милион евра.

Четвртом састанку Управног одбора РСП-а присуствовао је и Сајмон Хеншо, главни заменик помоћника државног секретара за становништво, избеглице и миграције Сједињених Америчких Држава. Он је похвалио земље партнере у пројекту и најавио да ће Сједињене Америчке Државе помоћи РСП са додатних десет милиона долара до краја 2014. Након ове донације САД ће бити други донатор по вредности донираних средстава, иза Европске уније, са укупно 20 милиона долара.

На састанку је дискутовано и о недавним поплавама у региону, као и о њиховом утицају на кориснике Регионалног стамбеног програма. Закључено је да поплаве неће утицати на спрвођење пројеката, нити на средства намењена РСП-у.

У Загребу је 23. јуна 2014. Oдржан и седми састанак Скупштине донатора Регионалног стамбеног програма. Овом приликом је објављено да ће Сједињене Америчке Државе донирати још 10 милиона долара за РСП до краја 2014.

Донатори су одобрили четврти потпројекат Републике Србије, који превиђа решавање стамбеног питања 661 избегличке породице. Његова вредност је око 12 милиона евра, а 10,6 милиона ће бити финансирано из РСП фонда.

У уторак 2. септембра 2014. године уручене су одлуке за доделу помоћи у виду пакета грађевинског материјала за 25 корисника са коначне листе. Ових првих 25 пакета финансирани су средствима из контрибуције Републике Србије.

Седам дана касније у Влади Србије потписан је угoвoр o дoнaциjи зa други и трeћи тaлaс Рeгиoнaлнoг стaмбeнoг прoгрaмa Рeпубликe Србиje. Угoвoр o дoнaциjи, врeдaн 26,7 милиoнa eврa, кojим сe oбeзбeђуje стaмбeнo збрињaвaњe 1.585 нajугрoжeниjих избeгличких пoрoдицa у Србиjи, пoтписaли су Jaдрaнкa Joксимoвић, министaркa бeз пoртфeљa зaдужeнa зa eврoпскe интeгрaциje и Стeфaн Сeлeн, прeдстaвник Бaнкe зa рaзвoj Сaвeтa Eврoпe.

Кoмeсaр за избеглице и миграције Владимир Цуцић je пoдсeтиo том приликом дa сe овим пoтписaним спoрaзумoм нaстaвљa спрoвoђeњe Рeгиoнaлнoг стамбеног прoгрaмa, кojим je плaнирaнo дa сe у нaрeдних пeт гoдинa oбeзбeдe стaмбeнa рeшeњa зa 16.780 нajугрoжeниjих избeгличких пoрoдицa у нaшoj зeмљи.

Истог дана, 9. септембра 2014, у Комесаријату за избеглице и миграције одржан је састанак са Стефаном Селеном, замеником генералног директора Банке за развој Савета Европе и представницима Делегације ЕУ, УНХЦР-а и БПРМ-а. Тема је била организовање медијског догађаја поводом уручења првих пакета грађевинског материјала корисницима, као и припреме за инфо кампању за други и трећи талас РСП-а.

Република Србија 2. октобра 2014. свечано је обележила испоруку првих пакета грађевинског материјала у оквиру првог потпројекта Регионалног стамбеног програма Републике Србије, који су финансирани средствима контрибуције Републике Србије РСП-у.

Ивица Дачић, први потпредседник Владе, Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције Републике Србије и представници дипломатског кора, обишли су том приликом корисничку породицу у селу Крњешевци код Старе Пазове и видели како напредује завршетак куће корисника који је добио пакет грађевинског материјала.

У Старој Пазови свечано су потписани и уговири са представницима девет општина и градова где ће се у оквиру другог потпројекта Регионалног стамбемног програма Републиек Србије градити 200 станова за избеглице.

У оквиру другог потпројекта РСП, који је вредан више од 13 милиона евра, планирана је изградња 200 станова, 120 монтажних кућа, 300 пакета грађевинског материјала и 250 сеоских домаћинстава.

Угoвoр o дoнaциjи зa четврти тaлaс Рeгиoнaлнoг стaмбeнoг прoгрaмa Рeпубликe Србиje пoтписaн je 6. новембра 2014. године у Влaди Србиje.

Угoвoр o дoнaциjи, врeдaн 11.842.699 eврa, кojим сe oбeзбeђуje стaмбeнo збрињaвaњe нajугрoжeниjих избeгличких пoрoдицa у Србиjи, пoтписaли су Jaдрaнкa Joксимoвић, министaркa бeз пoртфeљa зaдужeнa зa eврoпскe интeгрaциje и Стeфaн Сeлeн, прeдстaвник Бaнкe зa рaзвoj Сaвeтa Eврoпe.

Овим таласом обезбедиће се 261 стамбена јединица, 30 монтажних кућа, 300 пакета грађевинског материјала и 70 сеоских домаћинстава, чиме ће своје стмабено решење решити 661 угрожена породица.

Четвртог новембра 2014. године расписан је јавни позив за доделу 120 монтажних кућа корисницима у оквиру другог потпројекта Регионалног стамбеног програма Републике Србије.

Избеглице и бивше избеглице које живе на територији градова Зрењанин, Крагујевaц, Панчевo, Смедеревo, Сремска Митровица, Лозница и Шабац, општина Аранђеловац, Бачка Паланка, Вршац, Жабари, Ириг, Кула, Коцељева, Оџаци, Петровац, Пећинци, Прокупље, Рума, Сечањ, Смедеревска Паланка, Србобран, Сремски Карловци, Стара Пазова, Темерин, Топола, Уб и Шид и градских општина града Београда – Барајево, Звездара, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски венац, Сурчин и Чукарица, а заинтересовани су за програм донације и постављања монтажних кућа, од 4. новембра па до 19. децембра 2014. могу да поднесу пријаве и потребну документацију.

Избеглице и бивше избеглице које живе на територији градова/општина Кикинда, Вршац, Шид, Шабац, Бајина Башта, Параћин, Крушевац, Прокупље, а заинтересовани су за програм давања у закуп станова са могућношћу куповине, односно за социјално становање у заштићеним условима без могућности откупа у Сремској Митровици (корисници плаћају трошкове становања, али не и закуп), могу да поднесу пријаве и потребну документацију почевши од 31. октобра закључно са 9. децембром 2014.

Након расписивања јавнох позива почела је информативна кампања намењена корисницима, која је обухватила посете општинама где се програми спроводе, плаћене огласе у медијима и емитовање радио и тв спота којим се обавештавају корисници.

Осма Скупштина донатора РСП-а и пети састанак Управног одбора одржани су у Паризу 20. новембра 2014. Тим поводом окупили су се представници РСП партнерских земаља, донатори, представници Развојне банке Савета Европе, УНХЦР и ОЕБС.

Учесници су дискутовали о постигнутом напретку и о проритетима за наредни период. Скупштина донатора одобрила је четири нова потпројекта, по један за сваку земљу. За Србију је то пети потрпојекат који подразумева изградњу 1.262 стана, 250 пакета грађевинског материјала и 200 сеоских домаћинстава.

Јавни позиви за доделу 261 стамбене јединице у оквиру четвртог потпројекта Регионалног стамбеног програма Републике Србије у општинама/градовима Ариље, Бор, Врњачка Бања, Оџаци, Сомбор, Стара Пазова, Темерин, Ужице, Лозница, Брус, Кладово, Неготин и Зрењанин, расписани су у периоду од 25. децембра 2014. закључно са 12. јануаром 2015. Последњи рок је истекао 11. фебруара 2015.

Избеглице и бивше избеглице које живе на територији градова Крушевац, Пожаревац и Смедерево, и општина Жабаљ, Ковин, Тител, Ћићевац, Љиг, Неготин, Горњи Милановац, Ивањица, Петровац, Топола, Сврљиг, Соко Бања, Куршумлија, Бабушница, Лајковац, Трстеник, Прибој, Мионица, Бачки Петровац, Деспотовац, Параћин, Рашка, Инђија, Кикинда, Шид и Чајетина, а заинтересовани су за програм донације и постављања монтажних кућа, од 15. децембра 2014. па до 29. јануара 2015. могли су да поднесу пријаве и потребну документацију. Монтажне куће, њих 30, додељују се у оквиру четвртог потпројекта Регионалног стамбеног програма Републике Србије.

Уговор са Градом Београдом о изградњи 235 стамбених јединица и 80 монтажних кућа и додели 350 пакета грађевинског материјала и 50 сеоских домаћинстава у оквиру трећег потпројекта Регионалног стамбеног програма Републике Србије потписан је 6. априла 2015. у Скупштини града Београда.

Уговор су потписали Владимир Цуцућ, комесар за избеглице и миграције, градоначелник Београда Синиша Мали и Гoрaн Квргић, дирeктoр Jeдиницe зa упрaвљaњe прojeктимa. Вредност ових стамбених решења износи 13.642.918 евра. Трећи талас РСП-а намењен је само за збрињавање најугроженијих избегличких породица у Београду. Јавни позиви у оквиру трећег РСП потпројекта за доделу 350 пакета грађевинског материјала у максималном износу до 9.000 евра у динарској противвредности пакета по породичном домаћинству, затим за програм давања у закуп 235 стамбених јединица са могућношћу куповине (стамбене јединице дају се у закуп на одређено време са могућношћу куповине према условима предиђеним Законом о избеглицама), као и за решавање стамбених потреба доделом 80 монтажних кућа избеглицама који поседују плац на коме је дозвољена индивидуална стамбена градња, расписани су 12. маја и трају до 26. јуна 2015. године.

Трећи потпројекат РСП предвиђа и доделу 50 сеоских домаћинстава на територији града Београда. Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом у маскималном износу до 9.500 евра у динарској противвредности и доделу пакета помоћи (грађевински материјал и опрема у циљу побољшања услова живота) у максималном износу до 1.500 евра у динарској противвредности по породичном домаћинству. Изабрани корисник помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50 одсто од износа намењеног за куповину сеоске куће са окућницом. Потенцијални корисници су обавештени 11. маја 2015. да ће јавни позив за доделу сеоских кућа бити објављен 25. јуна 2015. године, тако да у том периоду треба да пронађу сеоско домаћинство за чију куповину су заинтересовани.

Трећи потпројекат Регионалног стамбеног програма Републике Србије заједнички спроводе Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, град Београд и ЈУП Истраживање и развој Београд.

Јавни позиви за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда доделом 235 стамбених јединица, 80 монтажних кућа и 350 пакета грађевинског материјала раписани су 12. маја 2015, док је јавни позив за помоћ при куповини 50 сеоских домаћинстава расписан 25. јуна 2015.

29. јуна 2015. конференцијом за медије и посетом корисничкој породици Шкорић у селу Никинци свечано је обележена испорука 104 пакета грађевинског материјала из првог потпројекта, који су финансирани из средстава РСП Фонда. Реч је о првој транши испоруке која је завршена почетком јула 2015.

Испоруци пакета грађевинског материјала породици Богдана Шкорића, избеглици из Хрватске, који живи у селу Никинци, општина Рума, присуствовали су Ивица Дачић, први потпредседник Владе и министар спољних послова, Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције, амбасадор Мајкл Девенпорт, шеф Делегације ЕУ у Републици Србији, Гордон Дугуд, заменик шефа мисије - амбасада Сједињених Америчких Држава, Исабел Перич из Швајцарске канцеларијe за сарадњу за Србију - амбасада Швајцарске, Владимир Биланџић, специјални. саветник за мере јачања поверења и безбедности - мисија ОЕБС у Србији и Ханс Фридрих Шодер, шеф Представништва УНХЦР за Србију.

Шести састанак Управног одбора РСП-а и десета Скупштина донатора РСП Фонда одржани су 29. и 30. јуна 2015. у Подогорици у Црној Гори.

Ролф Вензел, гувернер Развојне банке Савета Европе, рекао је да „иако је РСП комплексан програм, земље партнери га веома добро спроводе“ и нагласио да се треба фокусирати на испоручивање што више стамбених решења корисницима, како би се постигли што бољи резулатати на терену.

Донатори, земље партнери у Програму и међународни актери сложили су се да, упркос бројним изазовима, РСП добро напредује, па су тако у 2014. корисници добили прва стамбена решења.

Била је ово прилика и да РСП актери виде конкретне резултате на терену, па је РСП делегација посетила градилиште у Никшићу, где ће бити изграђена зграда за 62 породице интерно расељених. Делегација је такође посетила и колективни центар Коник, где треба да почне изградња две зграде за 120 угрожених породица.

Средином августа 2015. потписан је Спoрaзум o дoнaциjи зa пeти пoтпрojeкaт у oквиру Рeгиoнaлнoг стaмбeнoг прoгрaмa Рeпублике Србиjе између Републике Србије и Развојне банке Савета Европе.

Потписани Уговор омогућиће финансирање и додељивање помоћи најугроженијим избегличким породицама у вредности од 46.773.758 евра.

Реч је о 1.262 стана, 250 пакета грађевинског материјала и 200 сеоских домаћинстава намењених избеглицама.

У Српском народном позоришту у Новом Саду 31. октобра 2015. свечано су уручени уговори представницима 61 општине/града, где ће се у оквиру другог, четвртог и петог потпројекта Регионалног стамбеног пројекта Републике Србије (РСП) градити станови, делити пакети грађевинског материјала и обезбеђивати стамбена решења кроз пружање новчане помоћи за куповину сеоских домаћинстава.

Реч је о више од 2.000 трајних и одрживих стамбених решења, укупне вредности 47,5 милиона евра.

Дана 27. јуна 2016. у Свечаној сали Скупштине града Београда уручени су уговори о донацији за куповину 69 сеоских кућа са окућницом, и пакета додатне помоћи, избегличким породицама које имају пребивалиште на територији града Београда, у оквиру трећег потпројекта Регионалног стамбеног програма Републике Србије. Јавним позивом првобитно је предвиђена куповина 50 сеоских кућа са окућницом, али је додатнм ангажовањем омогућено да се купе куће за све кориснике са територије града Београда који су испуњавали услове, тако да је број порастао на 69.

Догађај је отворио Ивица Дачић, први потпредседник Владе, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије. Након њега присутнима су се обратили министарка без портфеља у Влади Републике Србије задужена за евроинтеграције Јадранка Јоксимовић, комесар за избеглице и миграције РС Владимир Цуцић, Андреја Младеновић, заменик градоначелника Београда, Оскар Бенедикт, заменик шефа Делегације ЕУ у Републици Србији, Гордон Дугуид, заменик шефа Мисије Амбасаде Сједињених Америчких Држава, Игор Буразин, представник Развојне банке Савета Европе, Ханс Фридрих Шодер, шеф Представништва УНХЦР за Србију, Мајкл Ујехара, заменик шефа мисије ОЕБС-а и Драган Ивковић, представник Јединице за управљање пројектима „Истраживање и развој“д.о.о. Београд.

Дана 28. јуна 2016. у Сарајеву, Босна и Херцеговина, одржани су осми састанак РСП Управног одбора и дванаести састанак Скупштине донатора РСП фонда.

Четири године након донаторске конференције којом је лансиран РСП, сви актери су се окупили поново у Сарајеву да сумирају шта је постигнуто и шта је још остало да се уради. Састанку су присуствовали РСП партнерске земље Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора и Србија, РСП донатори Европска унија, САД, Немачка, Швајцарска, Италија, Норвешка и Турска, као и имплементациони партнери УНХЦР, ОЕБС и ЦЕБ.

Земље партнери представиле су постигнуто до сада и истакле успешну сарадњу међу њима која је резултат заједничког рада под окриљем РСП-а.

Актери су такође нагласили да су 2015. и 2016. биле кључне године, током којих је усељено стотине корисника у стамбене јединице у све четири партнерске земље.

Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције Фепублике Србије, изјавио је: „Веома ми је драго да земље донатори, иако их је тешко погодила мигрантска криза, и даље се држе обећања која се тичу РСП-а. Неки причају и да треба приморавати четири партнерске земље да сарађују, али РСП доказује да то није тачно, јер се сарадња одвија на најбољи начин“.

У београдском насељу Овча 9. септембра постављен је камен темељац за изградњу 235 станова намењених избегличким породицама из Босне и Херцеговине и Хрватске, које имају пребивалиште на територији града Београда, у оквиру трећег потпројекта Регионалног стамбеног пројекта Републике Србије (РСП)..

Вредност пројекта је 9,8 милиона евра. Финансијска средства за изградњу ових станова обезбеђена су делом из донаторског Фонда Регионалног стамбеног програма, преко Банке за развој Савета Европе, и делом из буџета Града Београда.

Церемонији полагања камена темељца присуствовали су бројни угледни званичници из Србије и гости из региона, као и амбасадори земаља донатора. У име државе Србије прву лопату бетона на камен темељац бацио је први потпредседник Владе Републике Србије, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије Ивица Дачић, а њему су се придружили Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције Републике Србије, Андреја Младеновић, заменик градоначелника Београда, Мајкл Дaвенпорт, шеф Делегације Европске уније у Републици Србији, Кајл Рендолф Скат, Амбасадор Сједињених Америчких Држава, Стефан Селен, заменик директора Генералног директората за зајмове и друштвени развој Развојне банке Савета Европе, Франческа Бонели, координаторка активности на терену у УНХЦР-у, Петер Буркхард, амбасадор ОЕБС-а у Републици Србији и Горан Квргић, директор Јединице за управљање пројектом „Истраживање и развој“ д.о.о. Београд и други.

У Београду је 6. октобра 2016. године одржан 18. Регионални координациони форум, на ком су разматрана питања спровођења Регионалног стамбеног програма. Скупу су присуствовале делегације зeмаља у којима се спроводи РСП (Србија, Хрватска, БиХ И Црна Гора) као и представници УНХЦР, ОЕБС, ЦЕБ и главних донатора. РЦФ је отворио Вељко Одаловић, државни секретар Министарства спољних послова Србије. Учесници су највише времена посветили темама везаним за напредак у спровођењу РСП, као и наредним корацима у спровођењу овог пројекта.

У прoстoриjaмa Развојне банке Савета Европе (ЦEБ) у Пaризу, 1. дeцeмбрa 2016. гoдинe oдржaн je девети сaстaнaк Упрaвнoг oдбoрa и тринаеста сeдницa Скупштинe дoнaтoрa Рeгиoнaлнoг стaмбeнoг прoгрaмa (РСП).

Скупштинa дoнaтoрa oдoбрилa je овом приликом три нoвa грaнтa, двa зa Црну Гoру врeднa 900.000 eврa, oднoснo 1,4 милиoнa eврa, и jeдaн зa Србиjу у изнoсу oд 9,2 милиoнa eврa. Дoнaтoри су дoдaтнo oдoбрили Бoсни и Хeрцeгoвини пoвeћaњe oбимa буџeтa зa двa прeтхoднo oдoбрeнa стaмбeнa прojeктa, укупнo 2,5 милиoнa eврa. Укупно, oдoбрeни прojeкти oбeзбeдићe дoдaтних 650 стaмбeних jeдиницa кoрисницимa из Бoснe и Хeрцeгoвинe, Црнe Гoрe и Србиje.

Eврoпскa Униja, кojу je прeдстaвљaлa Eврoпскa кoмисиja, нajвeћи РСП дoнaтoр, oбjaвилa je нaмeру дa у пoтпунoсти oбeзбeди изнoс кojи je првoбитнo oбeћaлa зa РСП. Нoвa срeдствa трeбa дa oмoгућe финaнсирaњe и дo 3.000 дoдaтних стaмбeних jeдиницa дo 2021. гoдинe.

У Подгорици одржан 19. Регионални координациони форум

У Подгорици је 1. фебрара 2017. одржан 19. Регионални координациони форум на којем су учествовали представници све четири земље партнери у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица (РСП), представници донатора, међународних организација ОЕБС и УНХЦР, ако и Банке за развој Савета Европе.

На форуму се највише дискутовало о до сада постигнутим резултатима у спровођењу РСП и о координисаном деловању у правцу што боље реализације. Једна од главних тема била је одрживост пројеката, а имајући у виду потребе корисника, разговарало се и о будућим пројектима у оквиру РСП.

Комесар Цуцић: Станови за још 2.000 избегличких породица у 2017. години

Регионални стамбени програм (РСП), који у Србији има за циљ да донаторским средствима стамбено збрине преостале најугроженије избегличке породице из Босне и Херцеговине и Хрватске, у пуном је замаху.

Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције, рекао је данас у Новом Саду на конференцији за медије организованој у оквиру годишњег скупа локалних повереника за избеглице, који је овог пута посвећен РСП-у, да је до сада одобрено шест потпројеката укупне вредности 104 милиона евра. Ови пројекти би требало да обезбеде стамбена решења за око 5.200 породица, односно око 15.000 избеглица.

„Србија планира да овим Програмом у 2017. обезбеди 2.000 нових стамбених решења за избегличке породице. Поред више од 4.000 већ одобрених корисничких породица идентификовано је још око 8.000 породица које испуњавају услове и немају решено стамбено питање. У току је или треба да почне градња станова у Београду, Новом Саду и Сремској Митровици, док се у више од 100 локалних средина обезбеђују сеоска домаћинства у којима ће живети избегличке породице. Више од 100 комисија ради на томе да се утврди ко задовољава критеријуме и да се новац утроши на наједекватнији начин“, рекао је комесар Цуцић.

Никола Бизел из Делегације Европске уније у Србији је нагласио да је ЕУ, која је и највећи донатор Програма, обећала 230 милиона евра за РСП, од чега је 121 милион већ опредељен, истовремено најавивши да ће ЕУ наставити са финансирањем РСП-а и да ће за Србију у 2017. бити опредељено додатних 20 милиона евра.

Сем Хили из амбасаде САД у Србији је рекао да је РСП део напора владе САД да помогне расељеним лицима на Балкану и изразио наду да ће сарадња и напори успостављени на РСП-у наставити да пружају успешан модел и основу и за будућу сарадњу између земаља у региону.

Представници УНХЦР и ОЕБС у Србији представили су додатну вредност РСП-а (регионална сарадња, јачање капацитета државне управе за спровођење пројеката и сарадња са локалним нивоима власти) и нагласили да обе организације настављају да буду чврсто посвећене настојањима да се најугроженијима обезбеде стамбена решења као и да се осигура одрживост тих решења.

Марја Сепала, представница Развојне банке Савета Европе, која управља донаторским средствима, закључила је да уколико се настави са овом динамиком спровођења програма, око 7.900 породица би требало да добије нове домове до 2019.

Новинарима су се обратили и представници три партнерске земље - Босне и Херцеговине, Црне Горе и Хрватске, констатујући да РСП представља светао пример како четири земље могу успешно да заједно раде на достизању заједничког циља.
Регионални стамбени програм Републике Србије спроводи се уз подршку ОЕБС-а и УНХЦР-а, а финансиран је средствима Европске уније, која је највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Италије, Норвешке, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурга, Кипра, Румуније, Чешке, Словачке и Мађарске, као и уз значајну контрибуцију Републике Србије.

У Новом Саду одржан 12. радни састанак повереника за избеглице и миграције Републике Србије

У организацији Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и уз подршку Банке за развој савета Европе у Новом Саду је од 27. фебруара до 1. марта 2017. године одржан 12. радни састанак повереника за избеглице на ком је главна тема била спровођење Регионалног стамбеног програма (РСП).

Скуп у Новом Саду окупио је високе представнике Владе Републике Србије и других државних институција, представнике донатора и међународних организација уз чију помоћ и подршку се спроводи РСП, делегације из региона (Републике Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе), УНХЦР-а и ОЕБС-а, као и више од 350 повереника из целе Србије.

Отварајући свечани део скупа, комесар за избеглице и миграције Владимир Цуцић захвалио се свим донаторима на додатно одобреним средствима крајем прошле године у Паризу, међународним организацијама и партнерским земљама на досадашњој сарадњи позивајући да се посао око збрињавања најугроженијих породица које још немају свој кров над главом доведе до краја.

„Регионални стамбени програм представња светао пример изградње партнерских односа у региону. Истопвремено, он је шанса да после више од 20 година збринемо најугроженији део избегличке популације у чему је ваша улога као повереника од великог значаја. Треба да помогнемо тим људима и сви заједно завршимо тај  посао“, рекао је комесар Цуцић.

У име Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица у Републици Србији, говорио је Вељко Одаловић, генерални секретар у Министарству спољних послова РС.

„Сарадња у оквиру  Регионалног  стамбеног програма важна је због процеса помирења у региону који доприноси превазилажењу последица прошлости. Влада Републике Србије свесна је значаја те сарадње и снажно подржава програм који спроводите “, рекао је секретар Одаловић.

Скупу више од 400 учесника обратили су се и Бојан Стевић, државни секретар у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, Јан Лунебург испред Организације за безбедност и сарадњу (ОЕБС), Џон Јанг из УНХЦР-а, Марја Сепала испред Банке за развој Савета Европе,  Предраг Јовић, заменик министра за људска права и избјеглице БиХ, Давор Чордаш, министар за избјеглице и расељена лица Републике Српске, Шефка Пало, испред Федералног министарства расељених особа и избјеглица, Никола Маджар, државни тајник Средишњег државног уреда за обнову и стамбено збрињавање РХ,  Жељко Шофранац, директор Управе за збрињавање избјеглица Црне Горе, представници Града Новог Сада, Јединице за управљање пројектима и Српског народног вијећа.

На почетку скупа, учесницима је приказан кратак видео запис о до сада урученим стамбеним решењима у оквиру РСП у Србији, којих је, до овог тренутка, 698. Највише стамбених решења је у оквиру компоненте сеоске куће, затим доделе грађевинског материјала, те изградње монтажних кућа.  У београдском насељу Овча ниче насеље од четири зграде са укупно 235 станова за избеглице. То је само прва у низу зхрада које су намењене корисницима који су већ одабрани кроз РСП. Очекује се да се до краја ове године број испоручених стамбених решења попне на 2.000.

Тродневни скуп започео је радним састанцима по групама са повереницима на којима су се распраљала отворена питања везана за реализацију помоћи у стамбеном збрињавању избеглица кроз буджетска средства, као и теме које се тичу процедура спровођења Регионалног стамбеног програма. Одржано је више презентација о до сада постигнутим резултатима, разговарано о локалним акционим плановима, дискутовано о препрекама на  које повереници и локалне самоуправе наилазе током реализације помоћи, али и разлозима кашњења или неиспуњавања обавеза у некима од њих.

На крају скупа усвојени су закључци и програмски задаци, а комесар Цуцић је у завршној речи поручио повереницима: „Радите свој посао. Плаћени сте да будете добри људи. Урадите то. Помажите тим људима.“


Постављен камен темељац у Сремској Митровици

У Сремској Митровици 17. марта 2017. године је постављен камен темељац за изградњу 40 станова за избеглице из Босне и Херцеговине и Хрватске, у оквиру другог потпројекта Регионалног стамбеног пројекта Републике Србије (РСП). Изградња ће трајати 11 месеци, а радове изводи новосадска грађевинска фирма „Дијагонала“.

Церемонији полагања камена темељца присуствовали су бројни високи домаћи званичници, представници међународних организација и амбасадори земаља донатора. У име државе Србије прву лопату бетона на камен темељац бацио је први потпредседник Владе Републике Србије, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије Ивица Дачић.

„Градња овог објекта наставак је успешног решавања стамбених проблема избеглица кроз Регионални стамбени програм, на којем се континуирано ради већ неколико година. Овај програм доприноси укупној стабиности и пример је добре сарадње у региону“, рекао је министар Дачић.

Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције Републике Србије, пожелео је да се што пре окупимо поново на усељењу у станове корисника РСП.

„Наставићемо да радимо истим темпом и у истом правцу. Кад видим како напредује градња 235 станова за избеглице у београдском насељу Овча, а иде пре рока, знам да смо на добром путу да коначно решимо питање крова над главом за највећи број породица које више од 25 година чекају ово решење“, рекао је Цуцић.

Лопату бетона бацили су и Бојан Стевић, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе, Aндреа Орицио, амбасадор ОЕБС-а у Републици Србији, Димитрије Пешић испред Представништва УНХЦР у Србији, Кент Хили из амбасаде Сједињених Америчких Држава, Горан Квргић, директор Јединице за управљање пројектом „Истраживање и развој“ д.о.о. Београд, Владимир Санадер, градоначелник Сремске Митровице и Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције Републике Србије.


У Београду уручени уговори за 49 монтажних кућа

У Свечаној сали Скупштине града Београда 29. марта 2017. године су уручени уговори о додели монтажних кућа за 49 избегличких породица из Босне и Херцеговине и Хрватске. Наведена стамбена решења финансирана су донаторским средствима у оквиру трећег потпројекта Регионалног стамбеног пројекта Републике Србије (РСП). Трећи РСП потпројекат се односи само на избеглице са пребавивалиштем на територији Града Београда, а вредан је 13,6 милиона евра. Након данашњег уручења уговора корисницима уводи се извођач радова у посао, следи израда пројекта и постављање монтажних кућа на плацевима корисника.


Постављен камен темељац у Крушевцу

У Крушевцу је 30. марта 2017. године постављен камен темељац за изградњу 20 станова за избеглице из Босне и Херцеговине и Хрватске, у оквиру другог потпројекта Регионалног стамбеног пројекта Републике Србије (РСП). Изградња ће трајати 11 месеци, а радове изводи грађевинска фирма „Банковић“.

Станови у Крушевцу избеглице ће добијати у закуп, са могућношћу каснијег откупа по повлашћеним ценама.

Церемонији полагања камена темељца присуствовали су бројни високи домаћи званичници. У име државе Србије прву лопату бетона на камен темељац бацио је први потпредседник Владе, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије Ивица Дачић.


Постављен камен темељац у Прокупљу

У Прокупљу је 31. марта 2017. године постављен камен темељац за изградњу 20 станова за избеглице из Босне и Херцеговине и Хрватске, у оквиру другог потпројекта Регионалног стамбеног пројекта Републике Србије (РСП). Изградња ће трајати 11 месеци, а радове изводи грађевинска фирма „Банковић“.

Станови у Прокупљу избеглице ће добијати у закуп, са могућношћу каснијег откупа по повлашћеним ценама.

Церемонији полагања камена темељца присуствовали су бројни високи домаћи званичници. У име државе Србије прву лопату бетона на камен темељац бацио је први потпредседник Владе, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије Ивица Дачић.

„Ускоро и у Параћину почиње изградња зграде са 20 стамбених јединица, које се граде у оквиру истог, другог Потпројекта Регионалног стамбеног програма. Изградња станова у оквиру овог Потпројекта очекује се у још пет општина, у Вршцу, Бајиној Башти, Шиду, Шапцу и Кикинди. Трудим се да се одазовем позиву да у свакој од ових општина положим камен темељац, јер сам свестан значаја сваког решења, сваког корисника Регионалног стамбеног програма”, рекао је министар.

У име Комесаријата за избеглице и миграције церемионији полагања камена темељца присуствовао је помоћник комесара Иван Гергинов, а општине Прокупље председник Александар Симоновић.


Постављен камен темељац за изградњу 20 станова у Параћину

У Параћину је 6. априла 2017. постављен камен темељац за изградњу 20 станова за избеглице из Босне и Херцеговине и Хрватске, у оквиру другог потпројекта Регионалног стамбеног пројекта Републике Србије (РСП). Радове изводи грађевинска фирма „Градинг“. Станови у Пaраћину избеглице ће добијати у закуп, са могућношћу каснијег откупа по повлашћеним ценама.

У име државе Србије прву лопату бетона на камен темељац бацио је први потпредседник Владе, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије Ивица Дачић.

„Последице ратних дешавања у Србији се и данас осећају. Иако уз помоћ међународне заједнице већ више од 20 година настојимо да пружимо одржива решења и отклонимо последице ових немилих догађаја, размере проблема довеле су до тога да у 21. веку и даље на својој територији имамо у статусу близу 30.000 избеглица којима су у државама порекла ускраћена нека од основних права, укључујући неометан приступ имовини. Са великим задовољством сам данас овде на полагању још једног камена темељца и ово је још један значајан корак у спровођењу РСП-а“, рекао је министар Дачић.

У име Комесаријата за избеглице и миграције церемионији полагања камена темељца присуствовао је помоћник комесара Иван Гергинов, а општине Прокупље председник Александар Симоновић.

Постављен камен темељац за изградњу 20 станова у Вршцу

У Вршцу је 21. априла 2017. постављен камен темељац за изградњу 20 станова за избеглице из Босне и Херцеговине и Хрватске, у оквиру другог потпројекта Регионалног стамбеног пројекта Републике Србије (РСП). Радове изводи грађевинска фирма „Градинг“. Станови у Вршцу избеглице ће добијати у закуп, са могућношћу каснијег откупа по повлашћеним ценама.

У име државе Србије прву лопату бетона на камен темељац бацио је први потпредседник Владе, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије Ивица Дачић.

„Успех Регионалног стамбеног програма и подизање његове видљивости, допринеће да се овакав вид решавања проблема расељења генерално препозна као пример добре праксе који би могао да подстакне примену сличних модела у ситуацијама дуготрајног расељења у свету. Зато желим да нагласим да Регионални стамбени програм показује да посвећеним радом и сарадњом можемо да решавамо отворена питања из прошлости, допринесемо процесу помирења и омогућимо пут ка бољим и садржајнијим билатералним односима и сарадњи у региону у будућности”, рекао је министар Дачић.

Почела испорука грађевинског материјала, потпројекат 2

У Србобрану је данас обележен почетак испоруке и уградње пакета грађевинског материјала за избеглице из Босне и Херцеговине и Хрватске, у оквиру другог потпројекта Регионалног стамбеног пројекта Републике Србије (РСП).

Испорука и уградња пакета грађевинског материјала у оквиру овог потпројекта почиње у 28 јединица локалне самоуправе широм Србије, а помоћ ће на овај начин добити укупно 319 избегличких породица.

Потпројекат 2 РСП вредан је више од 13 милиона евра, а највећи донатор је Европска унија. У оквиру њега планирана је додела укупно 900 стамбених решења кроз четири модела: додела пакета грађевинског материјала (249 из РСП фонда и 70 из контрибуције Републике Србије); куповина сеоских кућа (250), изградња станова (200) и изградња монтажних кућа (120).

Почетак испиоруке и уградње пакета грађевинског материјала обележен је на имању породице Павловић у Србобрану.

Церемонији уручења дела пакета грађевинског материјала присуствовали су бројни високи домаћи званичници, представници међународних организација и амбасадори земаља донатора.

„Већ неколико месеци учествујем као председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије на оваквим догађајима, што говори о посвећености и интензитету активности на спровођењу Регионалног стамбеног програма у Републици Србији. У овом кратком периоду, само у претходна два месеца, камен темељац за изградњу станова сам положио у Вршцу, Параћину, Прокупљу, Крушевцу и Сремској Митровици. Трудим се да се одазовем сваком позиву Комесаријата за избеглице и миграције, и са поносом и нескривеним задовољством могу рећи да је Програм у пуном замаху широм Србије“, рекао је први потпредседник Владе Републике Србије, министар спољних послова Ивица Дачић.

У Београду одржана 14 Скупштина донатора РСП и 10. седница Управног одбора РСП

Одобрен осми потпројекат вредан 19,9 милиона евра

Београд је био домаћин 14. Скупштине донатора Регионалног стамбеног програма (РСП) као и 10. седнице Управног одбора РСП, које су одржане данас, 26.6.2017. у Палати Србија.

Скупштина донатора одобрила је Србији нови, осми потпројекат вредан 19,9 милиона евра којим ће се финансирати додела 938 стамбених решења (358 станова, 30 монтажних кућа, 250 пакета грађевинског материјала и 300 сеоских кућа). Од те суме, 1,9 милиона евра је контрибуција Републике Србије.

Седницу Управног одбора отворио је премијер у техничком мандату и први потпредседник Владе, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије, који се захвалио донаторима и нагласио да је Регионални стамбени програм тренутно једно од највећих градилишта у Србији и региону.


Скупу се обратила и министарка без портфеља задужена за евроинтеграције Јадранка Јоксимовић рекавши да је кроз Регионални стамбени програм доста тога урађено, али да може још више да се уради у сарадњи са партнерима.

Оскар Бенедикт, представник највећег донатора, Европске уније, нагласио је да РСП представља вредности Европе, а то су солидарност, сарадња и помирење.

Кајл Скат, амбасадор САД, другог по величини донатора РСП, најавио је да ће САД доделити Фонду РСП додатна значајна средства, иако није био у могућности да каже тачан износ.

Немачки амбасадор Аксел Дитман рекао је да је срећан што ће у 2017. години број стамбених решења за избеглице кроз РСП у региону бити 3.000 и што ће тај тренд да се настави.

У Панчеву додељено хиљадито стамбено решење у оквиру РСП

Донатори обишли и градилиште 235 станова у Овчи

Породица Милосаве Гњатовић из Панчева хиљадита је која је у оквиру Регионалног стамбеног програма (РСП) добила кров над главом. Породици Гњатовић - Марић кључеве је уручио Ивица Дачић, премијер у техничком мандату, први потпредседник Владе, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије.

Свечано уручени уговори о додели 302 пакета грађевинског материјала у оквиру Регионалног стамбеног програма, потпројекат 3

У Установи културе „Вук Стефановић Караџић“ данас, 1.9. 2017. године, свечано су уручени уговори о додели 302 пакета грађевинског материјала избеглицама из Босне и Херцеговине и Хрватске, које имају пребивалиште на територији Београда. Пакети грађевинског материјала, вредности до 9.000 евра, финансирани су донаторским средствима из потпројекта 3 Регионалног стамбеног програма. Главни донатор РСП је Европска унија.

Свечану церемонију отворио је Ивица Дачић, први потпредседник Владе Републике Србије, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије.


„С поносом истичем да је у оквиру РСП додељено већ више од 1.000 стамбених решења за исто толико избегличких породица. Србији је од почетка спровођења Програма одобрено више од 123 милиона евра, а на нама је да се побринемо да се тим новцем обезбеде стамбена решења за што већи број угрожених избегличких породица“, рекао је министар Дачић.

Присутнима су се обратили и јадранка Јоксимовић, министарка за европске интеграције, Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције,Андреја Младеновић, заменик градоначелника Београда, Никола Бизел, шеф Првог сектора операција за правду, унутрашње послове и подршку социјалној инклузији Делегације Европске уније у Србији, Стефан Селен, заменик директора Генералног директората за зајмове и друштвени развој Развојне банке Савета Европе, њ.е. Андреа Орицио, амбасадор, шеф мисије ОЕБС у Србији, Ханс Фридрих Шодер, шеф Представништва УНХЦР-а у Србији и Душан Бубуљ, корисник, избеглица из Бихаћа.

Поред говорника, уговоре су уручили и Радован Грајић, помоћник министра за избеглице и расељена лица Републике Српске, Јане Кнутруд, заменица амбасадора Норвешке, Фабрицио Козими из амбасаде Италије, Драган Катуца, в.д.директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд и Наташа Станисављевић, секретарка за социјалну заштиту Града Београда.

Потписан седми потпројекат Регионалног стамбеног програма вредан 9,2 милиона евра


Министарка европских интеграција Јадранка Јоксимовић потписала је 2.10.2017. године, у име Владе Србије, Споразум о донацији за седми потпројекат у оквиру Регионалног стамбеног програма, вредан 9.166.861 милиона евра.

Средства су опредељена за куповину станова и обезбеђивање грађевинског материјала и сеоских домаћинстава за избеглице из Хрватске и Босне и Херцеговине, односно услуге пројектовања стамбених решења која ће бити финансирана из наредних донација. Потпројектом 7 РСП биће обезбеђено најмање 490 стамбених решења.

Регионални сатмбени програм вишегодишњи је пројекат који има за циљ стамбено збрињавање најугроженијих категорија избегличке популације и спроводи се паралелно у четири земље региона: Србији, Босни и Херцеговини, Хрватској и Црној Гори.

У Голубинцима обележен почетак градње станова из потпројекта 4 РСП


У Голубинцима поред Старе Пазове 13.10.2017. свечано је обележен почетак радова на изградњи станова за избеглице из Босне и Херцеговине и Хрватске у оквиру потпројекта 4 Регионалног стамбеног програма. Програм је намењен решавању стамбених потреба најугроженијег дела избегличке популације.

У потпројекту 4 РСП градиће се укупно 261 стамбена јединица у 13 општина. Поред Голубинаца, где је почела градња 30 стамбених јединица, градилишта су отворена и налазе се у фази земљаних радова у још девет јединица локалне самопураве (Ариљу, Брусу, Бору, Зрењанину, Лозници, Темерину, Кладову, Неготину и Сомбору), а планирано је да почну још у Врњачкој Бањи, Оџацима, и Ужицу.

Ивица Дачић, први потпредседник Владе Републике Србије, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије, истакао је да је Регионални стамбени програм пример добре сарадње.

„Као председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије и председник Управног одбора РСП имам привилегију да последњих годину дана будем редован и непосредан учесник на различитим догађајима којима обележавамо напредак у спровођењу Регионалног стамбеног програма. Веома ми је драго што је тако, јер част и задовољство је бити део пројекта који заиста мења животе људи, али и одговорност, да се не изневере очекивања људи који живе у избегличким условима преко 20 година и да се Регионални стамбени програм у потпуности спроведе“, рекао је министар Дачић.

Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције, нагласио је да се Регионални стамбени програм у Србији спроводи веома интензивно, да се поред градње станова избеглицама граде и монтажне куће, купују сеоска домаћинства и испоручује грађевински материјал. Комесар Цуцић је најавио да ће ново градилиште за 270 станова за избеглице у Камендину бити отворено у новембру ове године.

Присутнима су се обратили и Пол-Хенри Пресет, представник Делегације Европске уније у Србији, Џозеф Мелот, заменик шефа Мисије ОЕБС у Србији, Андреј Казаков, представник УНХЦР-а , те Ђорђе Радиновић, председник Општине Стара Пазова.

У Кладову одржан 13. радни састанак повереника за избеглице и миграције

У организацији Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и уз подршку Банке за развој Савета Европе,у Кладову је од 6. до 8. новембра 2017. године одржан 13. радни састанак повереника за избеглице и миграције. Централна тема био је Регионални стамбени програм - напредак у реализацији и рокови за имплементацију РСП. Другог дана одржани су радни састанци посвећени азилу и раду повереника на Косову и Метохији.

Скупу је присуствовало више од 450 учесника, међу којима бројни гости из региона (Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније) представници међународних организација, институција и амбасада (Делегације Европске уније у Србији, Банке за развој Савета Европе, амбасаде САД, УНХЦР, ОЕБС, ИОМ, ДРЦ, УНДП...), Министарства за државну управу и локалну самоуправу и Општине Кладово.

Пре свечаног отварања приказан је филм о активностима Комесаријата за избеглице и миграције током 2017. године, како у области бриге о мигрантима (азил), затварања колективних центара и збрињавања избеглица из Босне и Херцеговине и Хрватске кроз РСП (уз приказ напретка Програма у региону), тако и активностима на пољу реадмисије, рада Комисије за нестала лица и повереника на Косову и Метохији.

Отварајући 13. радни састанак, комесар за избеглице и миграције Владимир Цуцић је замолио поверенике и остале  укључене у РСП да се максимално ангажују да се новац опредељен од донатора за стамбено збрињавање избеглица утроши и да се сви који су у потреби стамбено збрину, посебно истичући да су нам рокови ограничени.

„Захваљујем се донаторима, пре свих Европској унији, која је не само највећи донатор за РСП већ веома значајна средства даје за област азила и рада са мигрантима“, рекао је комесар Цуцић.

Испред Делегације Европске уније у Србији, скупу се обратила Бригит Кухар.

„Ваша контрибуција је већа него што је додела општинског земљишта или избор корисника. Ваша контрибуција је у интеграцији избеглица у локалне заједнице на чему вам се захваљујем“, рекла је Кухар обраћајући се повереницима у великој сали Дома културе у Кладову.

Председник општине Кладово Радисав Чучулановић нагласио је да су „очи оних који су без дома упрте у вас“ и пожелео да се посао око збрињавања избеглица што пре заврши. Радован Арежина, испред Министарства за државну управу и локалну самоуправу, поручио је окупљеним повереницима да ће пренети министру Ружићу проблем са великим бројем реферата које имају поједини повереници.

Мелита Михајловска из Банке за развој Савета Европе рекла је да је Србија највећи корисник РСП, да одобрена новчана средства донатора треба искористити у наредне три и по године, и да Србија у том послу није сама већ да ће имати максималну подршку ЦЕБ-а и других међународних институција укључених у РСП.

Скупу су се обратили и бројни други учесници: Сем Хили испред Амбасаде САД, Јан Луенебург (ОЕБС), Андреј Казаков (УНХЦР), Душан Козарев (Канцеларија за Косово и Метохију), Нина Мишковић (БиХ), Давор Чордаш (Република Српска), Жељко Божић (Хрватска) представник Федерације БиХ и други.

Током другог радног дана, у оквиру пројекта Подршка систему управљања миграцијама у Републици Србији, који финансира Државни секретаријат за миграције (СЕМ) Швајцарске Конфедерације, и уз додатну подршку Данског савета за миграције, организован је паралелни догађај регионалног карактера посвећен размени искустава из области азила.

Догађај је окупио званичнике који се баве питањима азила и миграција из Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније и Србије који су разменили искуства, моделе добре праксе у прихвату миграната и тражилаца азила. Разматрани су, такође, главни изазови, као и последњи трендови и статистике о броју миграната и тражилаца азила.

Постављен камен темељац за изградњу 270 станова у Камендину


У земунском насељу Камендин 17.11.2017. постављен је камен темељац за изградњу 270 станова намењених избегличким породицама из Босне и Херцеговине и Хрватске, које имају пребивалиште на територији града Београда, у оквиру петог потпројекта Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (РСП).

Вредност пројекта у Камендину је 10 милиона евра. Финансијска средства за изградњу ових станова обезбеђена су делом из донаторског Фонда Регионалног стамбеног програма, преко Банке за развој Савета Европе, и делом из буџета Града Београда. РСП фонд донирао је 6,9 милиона евра. Градња станова почела је у Улици Акробате Алексића. Извођач радова је „Златибор градња- Београд“ а.д. Рок за изградњу је јануар 2019. године.


Церемонији полагања камена темељца присуствовали су званичници Владе Србије и Града Београда, амбасадори земаља донатора и представници међунардоних институција.

„Регионални стамбени програм треба да се спроведе до краја јер он после дугог низа година коначно решава основне егзистенцијалне потребе најугроженијег дела избегличке популације која живи у Србији, а истовремено, што је такође значајно, унапређује односе и доприноси стабилности у региону“, рекао је Вељко Одаловић, генерални секретар Министарства спољних послова Владе Републике Србије.

Комесар за избеглице и миграције Владимир Цуцић нагласио је да отварамо до сада највеће градилиште и да се Регионални стамбени програм спроводи веома интензивно.


„Сваког дана се број додељених решења повећава јер се уручују кључеви за нове монтажне куће, пакети грађевинског материјала, корисницима се купују сеоске куће са окућницом, а што се станова тиче, у Овчи се завршава градња 235 стамбених јединица“, нагласио је комесар Цуцић.

„Град Београд озбиљно и на системски начин приступа решавању проблема наших најугроженијих суграђана. Као одговорној градској управи, нама је веома важно да спроводимо одговорну социјалну политику и зато смо се озбиљно посветили том послу“, истакао је градоначелник Синиша Мали.

Окупљенима су се обратили и високи званичници међународних институција.


У име државе Србије прву лопату бетона на камен темељац бацио је Вељко Одаловић, генерални секретар Министарства спољних послова Владе Републике Србије, а њему су се придружили Синиша Мали, градоначелник Београда, Бојан Стевић, државни секретар Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције Републике Србије, Јингве Енгстроем, испред Делегације Европске уније у Републици Србији, Кајл Рендолф Скат, Амбасадор Сједињених Америчких Држава, Василис Петридeс, представник Банке за развој Савета Европе, Ханс Шодер, шеф Представништва УНХЦР у Србији, Андреа Орицио, амбасадор ОЕБС-а у Републици Србији, Драган Катуца, в.д. директора Јединице за управљање пројектом „Истраживање и развој“ д.о.о. Београд и други.

Одржана Петнаеста скупштина РСП донатора у Паризу


Kомесар за избеглице и миграције Владимир Цуцић учествовао је на Петнаестој скупштини донатора Регионалног стамбеног програма (РСП) који се спроводи у четири земље региона с циљем да се стамбено збрину најугоженије избегличке породице из Хрватске и Босне и Херцеговине, одржаној 29. новембра у просторијама Развојне банке Савета Европе у Паризу.

Безмало 3.000 угрожених породица збринуто је кроз РСП закључно са крајем 2017. године. Донатори и партнери пројекта изразили су задовољство начином на који се програм спроводи као и утицајем који програм има на регионално помирење на Западном Балкану.

Рeгиoнaлни стамбени прoгрaм је зajeднички је вишeгoдишњи прoгрaм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa нajугрoжeниjе избeгличке пoрoдице у рeгиoну. Регионални стамбени програм спроводи се уз подршку ОЕБС-а и УНХЦР-а, а финансиран је средствима Европске уније, која је највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Италије, Норвешке, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурга, Кипра, Румуније, Чешке, Словачке и Мађарске.

Помоћник комесара за избеглице и миграције обишао радове на изградњи 11 станова за избеглице у Зрењанину у оквиру РСП – потпројекат 4

Помоћник комесара за избеглице и миграције Иван Гергинов у пратњи градоначелника Зрењанина Чедомира Јањића обишао је радове на изградњи 11 стамбених објеката за најугроженије избегличке породице са територије Хрватске и Босне и Херцеговине.

Средства за изградњу стамбених објеката у износу од 274.000 евра обезбеђена су донацијом Регионалног стамбеног програма – потпројекат 4 преко Банке за развој Савета Европе. Град Зрењанин је обезбедио грађевинско земљиште и неопходну инфраструктуру.

Помоћник комесара Иван Гергинов похвалио је сарадњу са локалном самоуправом у Зрењанину и најавио наставак градње у наредној години.

"Поред ове зграде од 11 станова, која вреди 33 милиона динара, ускоро ће започети градња још 40 стамбених јединица у Панчевачкој улиици, а градиће се и у Клеку, додатних 26 станова,” изјавио је Гергинов.

Истог дана је у Градској кући одржан и округли сто на тему "Јачање капацитета јединица локалне самоуправе града Зрењанина у области управљања миграцијама" у организацији Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Града Зрењанина.

Поред Ивана Гергинова, скупу је присуствовао и помоћник градоначелника Зрењанина Симо Салапура.


Гради се 428 станова за избегла лица у Ветернику и Футогу

Комесар за избеглице и миграције Владимир Цуцић, градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и председник Комисије за решавање стамбених питања избеглих лица Жарко Мићин најавили су у Градској кући у Новом Саду изградњу станова за избегла лица у Ветернику и Футогу.

Град је обезбедио локације на којима ће се кроз Регионални програм стамбеног збрињавања, потпројекат 5, средствима донатора Банке за развој савета Европе реализовати изградња 276 стамбених јединица у Ветернику и 152 стамбене јединице у Футогу.

Комесар Цуцић изразио је захвалност градоначелнику и градској управи што су нашли начин да се пројекат реализује.

„То неће бити само Футог и Ветерник, већ још једна локација, такође у Ветернику, где ће након скупштине донатора у Паризу бити донета одлука о изградњи још 70 стамбених јединица у оквиру потпројекта 9. Нови Сад је, према томе, у овом тренутку, једно од највећих социјалних градилишта у земљи, на које можемо да будемо поносни", истакао је Владимир Цуцић.

Градоначелник је истакао да ће суграђани који су деведесетих година из тешких околности и ратних разарања дошли у Нови Сад и Србију сада коначно моћи да реше своје стамбено питање.

„Захваљујући Комесаријату за избеглице и Јединици за управљање пројектима, почетком 2018.године ће отпочети градња 276 станова у Ветернику. Буџетом за 2018. годину смо предвидели 24 милиона динара за опремање те локације, а Комерсаријат је преко донатора обезбедио новчана средства,“ нагласио је градоначекник Новог Сада.

Свечано уручивање уговора за куповину сеоских кућа са окућницом за 21 избегличку породицу у Бачу

У оквиру петог потпројекта Регионалног стамбеног програма (РСП) свечано је уручен 21 уговор за куповину сеоских кућа са окућницом намењених избегличким породицама из Босне и Херцеговине и Хрватске, са пребивалиштем на територији општине Бач.

Финансијска средства у износу од 231 хиљаде евра за куповину 21 сеоске куће са окућницом обезбеђена су из донаторског Фонда Регионалног стамбеног програма, преко Банке за развој Савета Европе. Избегличким породицама додељено је по 11 хиљада евра од чега је 9 500 евра опредељено за куповину сеоских домаћинстава, а такозвани мали грант од 1 500 евра намењен је опремању сеоских кућа. Потпројекат 5 РСП вредан је укупно 46,7 милиона евра. Од те суме, одобрена међународна донаторска средства чине 36,3 милиона евра, а контрибуција Републике Србије је 10,4 милиона евра.

Поред домаћина РСП догађаја Борислава Антонића, председника општине Бач, корисницима су се обратили и покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Предраг Вулетић, помоћник комесара за избеглице и миграције, Иван Гергинов, директор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Душко Ћутило и високи званичници међународних институција, Бригите Кухар, представница ЕУ Делегације, Сем Хили, регионални координатор за избеглице у Америчкој амбасади, Џозеф Мелот, заменик шефа мисије ОЕБС и Aндреј Казаков, шеф операција у представништву УНХЦР у Србији.

Догађају су такође присуствовали представници амбасаде Словачке Републике, на челу са замеником амбасадора, господином Игором Венцелом као и представници Јединице за управљање пројектима.У Књажевцу уручени уговори за куповину сеоских кућа са окућницом за пет избегличких породицаУ oпштини Књажевац данас је у оквиру Регионалног стамбеног програма, потпројекат 5, свечано уручено пет уговора за куповину сеоских кућа са окућницом намењених избегличким породицама из Босне и Херцеговине и Хрватске, које имају пребивалиште на територији општине Књажевац, у оквиру петог потпројекта Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (РСП).

Корисницима су се обратили председник општине Књажевац Милан Ђокић, као домаћин догађаја и представница Комесаријата за избеглице и миграције, Јелена Марјановић.Финансијска средства у износу од 55 хиљадa евра за куповину сеоских кућа са окућницом обезбеђена су из донаторског Фонда Регионалног стамбеног програма, преко Банке за развој Савета Европе као и из контрибуције Републике Србије.

Уручени уговори за пројектовање 350 станова за избеглице

Заменица комесара за избеглице и миграције Светлана Велимировић и директор Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Драган Катуца уручили су 31.1.2018. године у Клубу посланика уговоре градоначеницима, председницима општина и представницима јединица локалне самоуправе за пројектовање 350 стамбених јединица за избеглице, у оквиру потпројекта 7, Регионалног стамбеног програма.

Станови ће се градити у десет градова и општина: 133 у Београду , 94 у Новом Саду, 36 у Панчеву , 20 у Смедереву, 15 у Пећинцима, 15 у Смедеревској Паланци, 14 у Врбасу, 10 у Краљеву, 7 у Варварину и 6 у Кучеву.

Пројектовање наведених стамбених јединица предвиђено је у оквиру Потпројекта 7, док је њихова изградња предвиђена у оквиру Потпројекта 9, Регионалног стамбеног програма.

Рок за изградњу је до краја 2020. године чиме ће се трајно збрнути још 350 угрожених избегличких породица из Босне и Херцеговине и Хрватске.

Сеоске куће за 30 избегличких породица у Суботици

У Великој већници Градске куће у Суботици 6.2.2018. су уручени уговори за куповину сеоских кућа са окућницом у оквиру петог потпројекта Регионалног стамбеног програма представницима тридесет избегличких породица из Босне и Херцеговине и Хрватске са пребивалиштем на територији Суботице.

Финансијска средства у износу од 330 хиљада евра за куповину 30 сеоских кућа са окућницом обезбеђена су из донаторског Фонда Регионалног стамбеног програма, преко Банке за развој Савета Европе. Свака породица добија 11.000 евра - 9.500 за куповину куће и 1.500 евра за њену реконструкцију.

Комесар за избеглице и миграције Владимир Цуцић нагласио је да програм има неколико предности:"Пре свега ради се о неповратним средствима, није кредит и неће државу коштати ништа а ни они који су добили неће враћати."

Комесар је такође изјавио да у Војводини не постоји ни једна општина која на овај начин није обухваћена или средствима Регионалног стамбеног програма или средствима из буџета."

Од 2008. године ми свакога дана додељујемо осам стамбених решења. Практично је то највеће стамбено градилиште у земљи и у синергији је са преко 140 локалних самоуправа," казао је Владимир Цуцић.

Корисницима су се обратили и градоначелник Суботице Богдан Лабан, државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе Бојан Стевић, директор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Душко Ћутило и високи званичници међународних институција, Сем Хили регионални координатор за избеглице у Америчкој амбасади, Џозеф Мелот заменик шефа мисије ОЕБС и Aндреј Казаков шеф операција у представништву УНХЦР у Србији.

Премијерка и комесар обишли градилиште станова за избеглице у Бору

Комесар за избеглице и миграције Владимир Цуцић 23.02.2028. године обишао је са председницом Владе Србије Аном Брнабић радове на изградњи објекта за избеглице у Бору. Изградњом овог стамбеног објекта удомиће се 15 избегличких породица из Хрватске и Босне и Херцеговине, у оквиру четвртог потпројекта Регионалног стамбеног програма (РХП). Из средстава РХП-а издвојено је 43 милиона динара за изградњу 15 стамбених јединица.

У насељу Овча уручени кључеви за 235 станова избегличким породицама

У београдском насељу Овча 5.3.2018. године уручени су кључеви за 235 станова избегличким породицама из Босне и Херцеговине и Хрватске, које имају пребивалиште на територији града Београда. Станови су изграђени у оквиру трећег потпројекта Регионалног стамбеног програма (РСП).

Вредност пројекта је 9,8 милиона евра. Од те суме 5,4 милиона евра за изградњу ових станова обезбеђено је из донаторског Фонда Регионалног стамбеног програма, чији је највећи донатор Европска унија, док је остало обезбедио Град Београд. Градња станова је започела у септембру 2016. године, извођач радова био је "Златибор градња", а пројектовање и надзор над извођењем обавио је Саобраћајни институт ЦИП.

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, као водећа институција, спроводи Регионални стамбени програм у Србији. У овом тренутку истовремено се имплементира шест потпројеката. До сада је, кроз РСП, у Србији кров над главом обезбеђен за 1831. породицу.

Церемонији уручивања кључева присуствовали су бројни угледни званичници из Србије, представници донатора, страних амбасада, међународних организација и партнерских земаља из региона. Окупљеним породицама, које су дуго чекале свој кров над главом, обратили су се први потпредседник Владе Републике Србије, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије Ивица Дачић, комесар за избеглице и миграције Владимир Цуцић, а у име највећег донатора заменица шефа Делегације Европске уније у Србији Матеја Норчич Штамцар. У име Града Београда говорила је Наташа Станисављевић, градска секретарка за социјалну заштиту. Скупу су се обратили и Давор Чордаш, министар за избјеглице и расељена лица Републике Српске, Курт Донели, заменик амбасадора Сједињених америчких држава, Василис Петридес, у име Банке за развој Савета Европе, Џозеф Мелот, заменик шефа Мисије ОЕБС у Србији, Ханс Шодер , шеф Представништва УНХЦР-а у Србији и корисница Александра Стијеља.

Министар Дачић је подсетио да је камен темељац за ове станове поставио у септембру 2016. године и и да су објекти завршени у року. Додао је да Србија улаже напоре, и наставиће то да чини, да пронађе и обезбеди трајна решења за избеглице које су ’90-их година прошлог века напустиле домове широм бивше Југославије и решиле да остану у Србији.

"Србија је свесна чињенице да су за решавање овако тешких питања потребни и време и искрена посвећеност, да је неопходна сарадња држава порекла и прихвата, као и спремност да се за сва отворена питања пронађу правична и одржива решења", додао је и изразио захвалност на подршци Комесаријату за избеглице и миграције Србије, и међународним партнерима - ЕУ, УНХЦР, ОЕБС, као и многобројним билатералним донаторима.

Комесар за избеглице и миграције Владимир Цуцић је рекао да је ово радостан дан за све.

"Дуго сте чекали овај дан, предуго. Сада је он дошао, дан када ће ваше име бити на вашим вратима. Желим вам дуг, здрав и срећан живот под новим кровом" рекао је комесар Цуцућ обраћајући се окупљеним корисницима којих је било више од шест стотина.

Секретарка за социјалну заштиту Града Београда Наташа Станисављевић рекла је да је Град Београд у збрињавање избеглица уложило већ осам милиона евра што је обезбедило кров над главом за 925 породица.

Матеја Норчич Штамцар, заменица шефа делегације ЕУ у Србији, подсетила је да је ЕУ као највећи донатор издвојила више од 230 милиона евра за стамбено збрињавање избеглица у оквиру Регионалног стамбеног програма.

Након обраћања говорника, уследило је свечано уручивање кључева корисницима.

Свечано обележен почетак градње 25 станова за избеглице у Кикинди

У Кикинди је свечано обележен почетак градње 25 станова за избеглице из Босне и Херцеговине и Хрватске, које имају пребивалиште на територији града Кикинде, у оквиру другог потпројекта Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (РСП).

Вредност изградње је 601.988 евра, а финансијска средства обезбеђена су највећим делом из донаторског Фонда Регионалног стамбеног програма, у ком је главни донатор Европска унија. Градња станова почела је у Улици Пере Сегединца 7, симболичним полагањем камена темељца, а рок за завршетак изградње је 11 месеци.

Церемонији су присуствовали Ивица Дачић, први потпредседник Владе Републике Србије, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица, Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције, Павле Марков, градоначелник Кикинде, Џозеф Мелот, заменик шефа Мисије ОЕБС-а у Србији, Андреи Казаков, координатор УНХЦР у Србији, представници Јединице за управљање пројектаима у јавном сектору д.о.о. Београд и корисници.

„Част ми је да будем део пројекта који решава животно важна питања и обезбеђује кров над главом људима који су то заслужили – најугроженијим избеглим лицима из Хрватске и Босне и Херцеговине. С нескривеним задовољством могу да вас обавестим да радови на изградњи станова на свим локацијама у оквиру потпројекта 2 веома добро напредују”, рекао је министар Ивица Дачић.

Комесар Владимир Цуцић захвалио се граду Кикинди који је, како је истакао примио својевремено 7.200 избеглица и сада активно учествује у спровођњу Регионалног стамбеног програма.

„Стамбеним збрињавањем кроз РХП обнухваћено је 105 избегличких породица у Кикинди. Поменућу само неке бројке - поред ових 25 станова у Улици Пере Сегединца, градиће се у суседној Улици Душана Васиљева још 16 стамбених јединица, већ је додељено 14 сеоских кућа, а спремни су уговори за још 13. Уз то, 24 породице које су изабране за помоћ у грађевинском материјалу добиле су први део те помоћи, а очекује се потписивање уговора за још 13 пакета за исто толико породица... све ово говори да се вредно и добро ради“, нагласио је комесар Цуцић и пожелео присутним корисницима да се што пре поново виде на усељавању у станове.

Обележен почетак градње 20 станова за избеглице у Севојну у оквиру четвртог потпројекта Регионалног стамбеног програма

У Севојну је данас свечано обележен почетак градње 20 станова намењених избеглицама из Босне и Херцеговине и Хрватске, које имају пребивалиште на територији града Ужица, у оквиру четвртог потпројекта Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (РСП).

Вредност изградње је 409. 846 евра, а фнансијска средства обезбеђена су највећим делом из донаторског Фонда Регионалног стамбеног програма, у ком је главни донатор Европска унија. Градња станова почела је у Улици Вишеслава Бугариновића, а рок за завршетак изградње је крај 2018. године.

У оквиру потпројекта 4 додељује се укупно 661 стамбено решење, за шта је обезбеђено 13 милиона евра. Поред градилишта у Севојну, отворено је још 11 градилишта широм Србије (у Ариљу, Неготину, Кладову, Бору, Лозници, Врњачкој Бањи, Брусу, Старој Пазови, Зрењанину, Темерину и Сомбору). У оквиру осталих компоненти овог потпројекта, додељује се 30 монтажних кућа, 300 пакета грађевинског материјала и обезбеђује помоћ при куповини 129 сеоских кућа.

Церемонији су присуствовали Ивица Дачић, први потпредседник Владе Републике Србије, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица, Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције, Бојан Стевић, државни секретар Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Тихомир Петковић, градоначелник Ужица,Драган Катуца, директор јединице за управљање пројектаима у јавном сектору д.о.о. Београд и други.

- Поносан сам на резултате које овај Програм постиже што нам говори да ће он бити успешно спроведен до краја – истакао је први потпредседник владе и министар спољних послова Ивица Дачић и пожелео окуипљеним корисницима да у децембру, када је планиран завршетак радова, у новим становима започну сигурнији, растерећенији и бољи живот.

Комеасар за избеглице и миграције Владимир Цуцић подсетио је да су грађани Ужица 1992. године примили велики број избеглица и истакао да Србија као земља треба да буде поносни на то колико је поднела и шта је све изгурала, када је реч о избеглицама из БиХ и Хрватске.

- Ми сад долазимо у фазу када у великом броју градова широм Србије полако затварамо ову тешку и мучну књигу, стамбено збрињавајући најугроженије породице – рекао је комесар Цуцић, захваливши се донаторима али истичући и да је много породица збринуто буджетским средствима Републике Србије.

Рeгиoнaлни прoгрaм стaмбeнoг збрињaвaњa (РСП) je зajeднички вишeгoдишњи прoгрaм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa нajугрoжeније избeгличке пoрoдице, а највећи број њих је баш у Србији.

Регионални стамбени програм спроводи се уз подршку ОЕБС-а и УНХЦР-а, а финансиран је средствима Европске уније, која је највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Италије, Норвешке, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурга, Кипра, Румуније, Чешке, Словачке и Мађарске.

Уручени кључеви 2000-том кориснику Регионалног стамбеног програма у Србији

У Бачкој Паланци су 23.6.2018. свечано уручени кључеви 2000-том кориснику Регионалног стамбеног програма у Републици Србији. Реч је о породици Зорана Милеуснића, избеглице из Хрватске, којем је стамбени проблем решен изградњом монтажне куће из потпројекта 2 РСП.

Кључеве породици Милеуснић свечано је уручио Ивица Дачић, први потпредседник Владе, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије. Догађају су присуствовали и Ингве Енгстром, шеф Сектора за сарадњу Делегације ЕУ у Србији, Бранислав Шушница, председник општине Бачка Паланка, Светлана Велимировић, заменица комесара за избеглице и миграције, Душко Ћутило, директор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, представници међународних институција ОЕБС и УНХР и многи други.

„Многима од вас је познато да континуирано учествујем у свим догађајима везаним за спровођење Програма. Обишао сам, за ових неколико година од када је програм ушао у фазу интензивног спровођења, многа места, градове и општине у Србији и сведок сам колико је труда уложено у цео процес и колики је његов учинак“ истакао је први потпредседник Владе, министар Дачић, пожелевши породици Милеуснић пуно радости, успеха и славља у новом дому.

Заменица комесара Светлана Велимировић нагласила је да Регионални стамбени програм доказује да Србија ниједног тренутка није заборавила на ове људе, без обзира што је толико времена прошло од њиховог доласка.

„Највећи део избеглица се интегрисао у наше друштво на шта треба да будемо посебно поносни. Регионални стамбени програм има за циљ управо то, да решавајући најважније животно питање сваког човека и сваке породице - а то је стамбено питање - помогне тим људима да заснују трајно место становања за себе и своју децу”, рекла је Велимировић.

„Са 232 милиона евра, Европска унија је највећи донатор у Регионалном стамбеном програму. Заједно са српским партнерима подржавамо избеглице да поново изграде своје животе и самим тим будућност за њих и њихову децу" изјавио је Ингве Енгстром, шеф Сектора за сарадњу Делегације ЕУ у Србији.

До сада је избегличким породицама у Србији, кроз Регионални стамбени програм, додељено 713 пакета грађевинског материјала, саграђене 192 монтажне куће, купљено 860 сеоских домаћинстава и усељено 235 избегличких породица у станове у београдском насељу Овча.

Осам избегличких породица у Владимирцима добило грађевинског материјал у оквиру петог потпројекта РСП

У oпштини Владимирци данас је свечано уручено 8 уговора за доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала намењених избегличким породицама из Босне и Херцеговине и Хрватске, у оквиру петог потпројекта Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (РСП).

Поред председника општине Владимирци, Милорада Милинковића као домаћина догађаја, свечаном уручивању су присуствовали и председник Скупштине општине Владимирци Драган Сименуновић, представник Америчке амбасаде Сем Хили, представница УНХЦР Виолета Марић, координатор мачванског округа у Комесаријату за избеглице и миграције Жељко Јанић, представници ЈУП-а Стефан Трмчић и Драго Јововић, повереник за избеглице Петар Поповић и други општински званичници.

У име Комесаријата за избеглице и миграције, корисницима се обратио Жељко Јанић, који је овом приликом истакао одличну сарадњу са општином Владимирци у спровођењу Регионалног стамбеног програма. Посебно се захвалио РСП донаторима, на челу са Европском Унијом као највећим донатором.

Рeгиoнaлни прoгрaм стaмбeнoг збрињaвaњa (РСП) je зajeднички вишeгoдишњи прoгрaм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa нajугрoжeниjе избeгличке пoрoдице у региону.

Регионални стамбени програм Републике Србије спроводи се уз подршку ОЕБС-а и УНХЦР-а, а финансиран је средствима Европске уније, која је највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Италије, Норвешке, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурга, Кипра, Румуније, Чешке, Словачке и Мађарске.

Свечано уручени кључеви за 40 станова за избеглице у Сремској Митровици, у оквиру другог потпројекта РСП у Србији

У Сремској Митровици су данас свечано уручени кључеви за 40 станова за избеглице из Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, у оквиру другог потпројекта Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (РСП).

Пројекат је финансиран из Фонда Регионалног стамбеног програма са 680.000 евра, уз контрибуцију Града Сремске Митровице од 14, 5 милиона динара. Извођач радова је ГП „Дијагонала“ д.о.о. Нови Сад.

Потпројекат 2 РСП вредан је укупно 13 милиона евра. У оквиру њега гради се укупно 200 станова у девет јединица локалне самоуправе. Кроз потпројекат 2 Регионалног стамбеног програма избеглицама из Босне и Херцеговине и Хрватске већ је купљено 250 сеоских домаћинстава, саграђено 120 монтажних кућа и уручено 330 пакета грађевинског материјала.

Церемонији су присуствовали Ивица Дачић, први потпредседник Владе, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије, Владимир Санадер, градоначелник Сремске Митровице, Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције Републике Србије, Ингве Енгстром, chargé d'affaires Делегације ЕУ у Србији, Стефан Селен, заменик директора Генералног директората за зајмове и друштвени развој Развојне банке Савета Европе, Ханс Ф. Шодер, шеф представништва УНХЦР-а у Србији, Џозеф Мелот, заменик шефа мисије ОЕБС-а у Србији, Драган Катуца, директор Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, гости из региона и остали званичници.

„Влада Србије са осталим партнерима остаје снажно опредељена и ангажована на спровођењу Регионалног стамбеног програма, захваљујући коме ће бити обезбеђен кров над главом за више од шест хиљада породица у Србији. За мене лично овај дан има посебну симболику и буди емоције тријумфа који смо за кратко време постигли, тријумфа не само у грађевинском и урбанистичком смислу, већ тријумфа који ће омогућити наставак градње људских живота на здравим темељима“, рекао је Ивица Дачић, министар спољних послова Владе Републике Србије.

Комесар за избеглице и миграције Владимир Цуцић захвалио се на стрпљењу корисницима који више од двадесет година чекају свој кров над главом.

„Ми смо у фази када у великом броју градова широм Србије граде станови и испоручују други облици стамбених решења којим коначно затварамо ову тешку и мучну. Хвала вам на стрпљењу које сте показали свих ових година. Желим вам дуг, здрав и срећан живот под новим кровом, " рекао је комесар Цуцић. „Европска Унија је заједно са Републиком Србијом веома посвећена заједничком циљу а то је стамбено збрињавање преосталих најугроженијих избеглица из рата у бившој Југославији. Наш циљ је да до краја 2018. године реализујемо укупно 3 800 завршених стамбених јединица“, рекао је Ингве Енгстром, представник Делегације Европске уније у Србији.

У Алибунару свечано уручени уговори за доделу грађевинског материјала избегличким порордицама

У oпштини Алибунар данас је свечано уручено 16 уговора за доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала намењених избегличким породицама из Босне и Херцеговине и Хрватске, које имају пребивалиште на територији општине Алибунар, у оквиру петог потпројекта Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (РСП).

Поред председника општине Алибунар, Душана Дакића као домаћина догађаја, свечаном уручивању су присуствовали и начелник Јужнобанатског округа Данијела Лончар, саветник председника општине Владимир Петровић, представник Комесаријата за избеглице и миграције Радмило Дедовић, те представници Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, ОЕБС-а, УНХЦР-а и други.

У име Комесаријата за избеглице и миграције, корисницима се обратио Радмило Дедовић, који је овом приликом истакао одличну сарадњу са општином Алибунар у спровођењу Регионалног стамбеног програма. Посебно се захвалио РСП донаторима, на челу са Европском Унијом као највећим донатором, а корисницима се захвалио на стрпљењу и пожелео им срећан и миран живот у новом дому.

Председник општине Душан Дакић истакао je да ће општина Алибунар i убудуће радити на побoљшању стандарда живота грађана , отварању нових радних места уз једнаке шансе за све који живе или су привремено смештени на њеној територији.

Свечано обележен почетак градње 276 станова за избеглице у Ветернику, у оквиру петог потпројекта РCП

У Ветернику је данас свечано обележен почетак градње 276 станова за избеглице из Босне и Херцеговине и Хрватске, које имају пребивалиште на територији града Новог Сада, у оквиру петог потпројекта Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (РСП).
Укупна вредност радова на изградњи објекта је 6.4 милиона евра евра, а финансијска средства обезбеђена су највећим делом из донаторског Фонда Регионалног стамбеног програма, у ком је главни донатор Европска унија. Градња станова почела је у Улици Војводе Бојовића, симболичним полагањем камена темељца, а рок за завршетак изградње је 15 месеци (новембар 2019).

Церемонији су присуствовали Ивица Дачић, први потпредседник Владе Републике Србије, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица, Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције, Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада, Матеја Норчич Штамцар, Chargé d’affaires Делегације Европске уније у Србији, Ханс Ф. Шодер, шеф представништва УНХЦР-а, Џејмс Стокстил, представник мисије ОЕБС-а, Тим Свет, координатор за избеглице у амбасади Сједињених Америчких држава, Вељко Одаловић, генерални секретар Министарства спољних послова, Драган Катуца, јединице за управљање пројектима у јавном сектору, Предраг Вулетић, покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Душко Ћутило, директор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима као и представници других државних и међународних институција и организација и корисници.

Министар Дачић захвалио се донаторима, као и свима у републичкој Влади и локалним самоуправама на веома одговорном приступу у имплементацији Регионалног стамбеног програма.

„Ми смо значајан део програма завршили, тако да ће до краја године више од 3000 породица бити збринуто, али потребно је и даље да се ради", рекао је Дачић и нагласио да се нада да ће предстојећи радови тећи без проблема и да ће бити окончани у предвиђеном року.

Комесар Цуцић захвалио се корисницима на стрпљењу и истакао да су они будући домаћини који ће након много година добити кров над главом захваљујући Регионалном стамбеном програму.

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић захвалио се на подршци Владе Републике Србије, Комесаријата за избеглице и миграције, Европске уније и других држава донатора.

„Очекујем да ћемо се почетком 2020. године окупити на овом истом месту и присуствовати усељавању 276 породица протераних са својих огњишта које су претрпеле велику неправду. Истовремено, ми припремамо са истим партнерима, изградњу 152 стана у Футогу и додатак инвестицији овде у Ветернику", изјавио је Вучевић.

Свечано уручени кључеви за 15 станова за избеглице у Aриљу

У Ариљу су данас, 14. 08.2018. године, свечано уручени кључеви за 15 станова за избеглице из Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, у оквиру четвртог потпројекта Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (РСП).

Објекат је финансиран из Фонда Регионалног стамбеног програма са 330.000 евра, уз контрибуцију општине Ариље од десет милиона динара. Извођач радова је ГП „Кеј“ д.о.о. Ваљево.

Потпројекат 4 РСП вредан је више од 13 милиона евра. У оквиру овог потрпојекта додељује се укупно 661 стамбено решење: 30 монтажних кућа, 261 стан, 300 пакета грађевинског материјала и 70 сеоских кућа.

У потпројекту четири вишестамбени објекти предвиђени су да се граде у 13 јединица локалне самоуправе. Зграда у Ариљу је завршена прва, а станви се граде још у Лозници, Неготину, Темерину, Сомбору, Брусу, Бору, Зрењанину, Ужицу (Севојно), Старој Пазови (Голубинци), Оджацима, Врњачкој Бањи и Кладову.

Церемонији су присуствовали Ивица Дачић, први потпредседник Владе, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица Владе Републике Србије, Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције Републике Србије, Зоран Тодоровић, председник општине Ариље, Никола Бизел, Никола Бизел, шеф Првог сектора операција за правду, унутрашње послове и подршку социјалној инклузији, у Делегацији ЕУ у Србији, Џозеф Мелот, заменик шефа мисије ОЕБС-а у Србији, Џон Ендрју Јанг, шеф Одељења за правну заштиту избеглица УНХЦР-а у Србији, представници Јединице за управљање пројектима у јавном сектору, гости из региона, представници других државних и међународних институција и организација.

Камен темељац за изградњу 169 станова за избеглице у Старој Пазови

У Старој Пазови данас 27.8.2018. године постављен је камен темељац за изградњу 169 станова намењених избегличким породицама из Босне и Херцеговине и Хрватске, које имају пребивалиште на територији општине Стара Пазова, у оквиру петог потпројекта Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (РСП). Финансијска средства за изградњу ових станова обезбеђена су делом из донаторског Фонда Регионалног стамбеног програма, којим управња Банка за развој Савета Европе, и делом из буџета општине Стара Пазова. РСП фонд донирао је 3,9 милиона евра, док је контрибуција општине Стара Пазова више од 55 милиона динара. Градња станова почиње у Фрушкогорској улици бб. Извођач радова је "Златибор градња Београд" АД и "Кеј" д.о.о. Ваљево. Рок за завршетак градње је јул 2019. године. Гради се седам ламела, укупне бруто површине 11.654 м2.

Потпројекат 5 РСП вредан је 52 милиона евра. Од те суме, одобрена међународна донаторска средства чине 38,8 милиона евра, а контрибуција Републике Србије је 13,2 милиона евра. Догађају су присуствовали Ивица Дачић, први потпредседник Владе, министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне инеграције избеглица, Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције Републике Србије, Њ.Е. Сем Фабрици, шеф Делегације Европске уније у Србији, Њ.Е. Кајл Рендолф Скат, амбасадор САД у Србији, Доротеа Гизелман, отправник послова Амбасаде Немачке, Анил Кајалар, заменик амбасадора Турске, Игор Венцел, отправник послова амбасаде Словачке, Ђорђе Радиновић, председник Општине Стара Пазова, Бојан Стевић, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе, Андреи Казаков, вршилац дужности шефа Представништва УНХЦР-а у Србији, Џозеф Мелот, заменик шефа мисије ОЕБС у Србји, Драган Катуца, директор Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд, и други.

"Изградња стамбених јединица на локацији у Старој Пазови једна је од етапа у реализацији Регионалног стамбеног програма, најважније регионалне иницијативе за решавање дугорочног расељења као последице сукоба на територији бивше Југославије у периоду 1991-1995. године. Република Србија је изузетно посвећена испуњењу овог програма и у пуној мери доприноси спровођењу договорених обавеза, о чему сведочи и наше данашње присуство на полагању камена темељца овде у Старој Пазови", нагласио је први потпредседник Владе Ивица Дачић.

Комесар за избеглице и миграције Владимир Цуцић захвалио се вим присутним гостима без којих, како је нагласио, ми данас не бисмо били ту. "А сада и од сада и убудуће мајстори и неимари имају реч. Нека вам je срећно као и свим оним људима који чекају ове станове", нагласио је комесар Цуцић.

Постављен камен темељац за изградњу 20 станова за избеглице у Убу

У Убу је данас, 6. септембра, постављен камен темељац за изградњу 20 станова намењених избегличким породицама из Босне и Херцеговине и Хрватске, које имају пребивалиште на територији општине Уб, у оквиру петог потпројекта Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (РСП).

Финансијска средства за изградњу ових 20 станова обезбеђена су делом из донаторског Фонда Регионалног стамбеног програма, којим управња Банка за развој Савета Европе, и делом из буџета општине Уб. РСП фонд донирао је 59 милиона динара, док је контрибуција општине Уб 4 милиона динара. Градња станова почиње у улици Слободана Пенезића Крцуна број 2. Извођач радова је ГП "ГРАЂЕВИНАР" д.о.о. Рок за завршетак градње је јун 2019. године.

Потпројекат 5 РСП вредан је 52 милиона евра. Од те суме, одобрена међународна донаторска средства чине 38,8 милиона евра, а контрибуција Републике Србије је 13,2 милиона евра.

Гувернер ЦЕБ, градоначелник Београда и заменица комесара за избеглице и миграције обишли корисничку породицу Бунијевац у насељу Овча

Гувернер Банке за развој Савета Европе Ролф Венцел, заменица комесара за избеглице и миграције Светлана Велимировић и градоначелник Београда Зоран Радојичић, обишли су данас, 2. октобра 2018, породицу Бунијевац, избеглице из Сарајева, које су се, заједно са 235 породица, у марту уселиле у новоизграђене станове за избеглице у Овчи.

У Сечњу свечано уручени уговори о додели помоћи за куповину 21 пакета грађевинског материјала за избеглице у оквиру РСП

У oпштини Сечањ данас су свечано уручени уговори о додели помоћи за куповину 21 пакета грађевинског материјала за избеглице из Босне и Херцеговине и Хрватске, које имају пребивалиште на територији општине Сечањ, у оквиру четвртог потпројекта Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (РСП).

Финансијска средства у износу од 180 000 хиљада евра за куповину 21 пакета грађевинског материјала обезбеђена су из донаторског Фонда Регионалног стамбеног програма, преко Банке за развој Савета Европе. Потпројекат 4 РСП вредан је укупно 18.7 милиона евра, од тога је 16.7 милиона евра удео РСП фонда, док је 2 милиона евра национална контрибуција. Предвиђено је да се додели укупно 1.233 стамбена решења и то 30 монтажних кућа, 261 стамбених јединица, 562 пакета грађевинског материјала и 329 сеоских кућа у општинама широм Србије.

Поред председника општине Сечањ, господина Предрага Рађеновића као домаћина догађаја, свечаном уручивању су присуствовали представници Kомесаријата за избеглице и миграције, УНХЦР-а као и представници Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (ЈУП) и корисници.

Рeгиoнaлни прoгрaм стaмбeнoг збрињaвaњa (РСП) je зajeднички вишeгoдишњи прoгрaм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa нajугрoжeниjе избeгличке пoрoдице у региону.

Спроводи се уз подршку ОЕБС-а и УНХЦР-а, а финансиран је средствима Европске уније, која је и највећи донатор, Сједињених Америчких Држава, Немачке, Норвешке, Италије, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурга, Шпаније, Кипра, Чешке, Мађарске, Румуније и Словачке.

У Бечеју уручени уговори за куповину 43 пакета грађевинског материјала за избеглице у оквиру СРБ5

У oпштини Бeчej данас је свечано урученo 43 уговорa за куповину грађевинског материјала намењених избегличким породицама из Босне и Херцеговине и Хрватске, које имају пребивалиште на територији општине Бeчej, у оквиру петог потпројекта Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (РСП).

Финансијска средства у износу од 270 хиљада евра за куповину 43 пакета грађевинског материјала обезбеђена су из донаторског Фонда Регионалног стамбеног програма, преко Банке за развој Савета Европе. Потпројекат 5 РСП вредан је укупно 52 милиона евра, од чега је 38.8 донација из РСП фонда, а 13.2 евра из националне контрибуције.

Поред председника општине Бeчej, Драгана Тошића, као домаћина догађаја, свечаном уручивању су присуствовали помоћник комесара за избеглице и миграције републике Србије Иван Гергинов, директор покрајинског Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Душко Ћутило, представници Америчке амбасаде, ОЕБС-а, УНХЦР-а као и представници Јединице за управљање пројектима (ЈУП).

Рeгиoнaлни прoгрaм стaмбeнoг збрињaвaњa (РСП) je зajeднички вишeгoдишњи прoгрaм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa нajугрoжeниjе избeгличке пoрoдице у региону.

Одржан Радни састанак о напретку Регионалног стамбеног програма у Војводини

У Покрајинској Скупштини у Новом Саду данас је одржан састанак о напретку Регионалног стамбеног програма на територији АП Војводине. Састанку су присуствовали комесар за избеглице и миграције Републике Србије Владимир Цуцић, Огњен Бјелић, покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Александар Тасић, шеф одсека за економску мултилатералу у Министарству спољних послова Републике Србије, Предраг Вулетић, покрајински секретар са социјалну политику, демографију и равноправност полова, Стефан Селен из Банке за развој Савета Европe, Бојан Стевић, државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе, John Clayton, представник Мисија ОЕБС-а у Србији, Душко Ћутило, директор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима АП Војводине, Драган Катуца, директор Јединице за управљање пројектима у јавном сектору, представници јединица локалне самоуправе са територије АП Војводине и повереници за избеглице.

Комесар Цуцић представио је преглед реализације пројеката на територији АП Војводине.

“Највећи број општина ради то изразито одговорно и стићи ће да реализује, бар оно што је код њих, али постоји неколико општина и градова у Војводини који су дефинитивно у таквој доцњи да ја не знам ни како ћемо да изведемо, ради се о броју од скоро 200 станова, о стотинак сеоских кућа, грађевинског материјала, дакле 300 породица, ” истакао је комесар Цуцић.

Представници јединица локалне самоуправе у Војводини имали су прилику да изложе изазове са којима се суочавају, а одржан је и посебан састанак са извођачима радова.


Преузмите информативну брошуру
Преузмите РСП билтен јул-септембар 2016

English
корисничко име
лозинка

Нисте пријављени.
Линкови
АЗИЛ
Flood Relief
Dnevnik krize
Пружимо им руку
EU podrška upravljanju migracijama
Регионални Стамбени Пројекат
Медији о РСП-у
Изводи из штампе
Статистика
Информатор о раду Комесаријата за избеглице
Закон о управљању миграцијама
Закон о изменама и допунама Закона о избеглицама
Помоћ удружењима - извештаји 2009-2011.
Стамбене потребе избеглица и интерно расељених лица (упитници и обрасци) и упитник за општине/градове
Информације о градовима/општинама
Влада Републике Србије
Кодекс понашања државних службеника
IOM - Uključivanje migracija u nacionalne razvojne strategije
2007-2015 © Комесаријат за избеглице и миграције. Сва права задржана.